Behandling med insulin

​Når du har type 1 diabetes er behandling med insulin livsnødvendig. Der findes mange forskellige typer af insulin på markedet. Din behandler vil hjælpe dig med at finde frem til den insulinbehandling, der passer bedst til dig og din livssituation.

Insulinbehandling tilpasset dine behov

Udgangspunktet for din insulinbehandling er din dagligdag;  hvordan den fungerer med mad, arbejde, familieliv, fritid/sport, økonomi mm. Sammen med din behandler tilpasser du din insulinbehandling disse behov og dine daglige målinger af blodglukose.

Formålet med din insulinbehandling er, at du så vidt muligt

  • undgår lav blodglukose (hypoglykæmi)
  • undgår for høj blodglukose (hyperglykæmi)
  • opnår en god diabetesregulation med et  middel-blodglukose (M-BG) i målområdet.


Lær teknikken

Diabetessygeplejersken vil lære dig, hvordan du injicerer din insulin korrekt. En korrekt teknik er med til at forebygge episoder med hypoglykæmi, og at der opstår insulin-infiltrater, der kan give stærkt svingende blodglukose. Se filmen ovenfor og læs mere om hvordan du opnår en god teknik.


Redaktør