Arvelighed og type 1-diabetes

Type 1-diabetes er delvist arvelig, men generne forklarer ikke alt.

Årsagen til type 1-diabetes er endnu ikke fuldt klarlagt. Vores arveanlæg, dvs generne, betyder mere end de fleste tror for risikoen for at få type 1-diabetes. Faktisk er der en betydelig grad af arvelighed, som illustreres af tallene nedenfor:

  • Hvis ingen i familien har type 1-diabetes: 0.5% sandsynlighed
  • Hvis moderen har type 1-diabetes: 2 % sandsynlighed
  • Hvis faderen har type 1-diabetes: 5% sandsynlighed
  • Hvis begge forældre har type 1-diabetes: op til 20% sandsynlighed
  • Hvis en enægget tvilling har type 1-diabetes: 35-70% sandsynlighed
  • Hvis en tveægget tvilling har type 1-diabetes: 15-20 % sandsynlighed

-
Som det fremgår af tallene, er der 4-10 gange så stor risiko for at få type 1 -diabetes, hvis en forælder har type 1 diabetes. Omvendt fremgår det også af tallene, at generne ikke alene kan forklare, hvorfor man udvikler type 1-diabetes.

50 gener er kendt som risikofaktorer

Indtil for cirka 10 år siden kendte man kun til nogle få gener, som påvirker risikoen for at få type 1-diabetes. I dag har forskerne et langt mere detaljeret kendskab til hvilke gener, der påvirker type 1 diabetes og over 50 forskellige gener er nu kendt som risikofaktorer. At så mange gener påvirker risikoen for type 1-diabetes, gør sygdommen meget kompleks at forstå. Ikke desto mindre er det målet på sigt, at denne viden kan bruges til bedre at forudse, hvem der har størst risiko for at få type 1 diabetes, så man kan udvikle forbyggende behandlinger.

En bedre forståelse af, hvordan generne påvirker risikoen for type 1-diabetes, vil sandsynligvis også i fremtiden kunne bruges til at udvikle helt nye og bedre behandlingsmetoder af sygdommen.

Forskning i gener

På Steno Diabetes Center Copenhagen arbejder forskere med at klarlægge, hvordan visse gener fører til øget risiko for type 1-diabetes. Blandt andet kigger forskerne på om nogle af de kendte risikogener ændrer på de insulinproducerende cellers følsomhed overfor stressmolekyler, der udskilles fra immunforsvaret.

Ud over arveligheden, spiller miljøet også en vigtig rolle for udviklingen af type 1- diabetes. Nyere forskning tyder på, at især infektioner med visse virustyper kan bidrage til udviklingen af type 1-diabetes. De præcise mekanismer kendes ikke, men der forskes i at forstå, hvordan virus kan forårsage type 1-diabetes.

Redaktør