Motivation

Hvad er vigtigt for dig i dit liv med diabetes? Hvilke følelser(positive og negative) har du for det? Hvilke dilemmaer har du? Det er blot nogle af de spørgsmål som motivation handler om. Det kunne også være om dine ønsker og prioriteringer harmonerer med dit familieliv, dit arbejdsliv og dit sociale liv?

Tror du på at du kan opnå hvad du ønsker? Har du den nødvendige viden og handlemuligheder?

Får du nødvendig hjælp og støtte fra familie, venner samt professionelle (fx fra Steno)?

Motivation er din ”driver”, den kan være tilstede med forskellig styrke, og den kan ændre sig over tid afhængigt af mange faktorer.

Barrierer for motivation kan være

Der er mange problemstillinger der kan hæmme din motivation. Det kan fx være

 • Stress og depression
 • Følelser som skyld, skam, angst, følelse af ikke at slå til, tab af kontrol, vrede
 • Ikke at kunne tale om problemer
 • Ikke at kunne acceptere sygdommen
 • At føle sig rask
 • Fysiske skavanker
 • Mangel på viden og færdigheder
 • Dilemmaer i forhold til hvad der er vigtigst for dig
 • Mangel på opbakning fra sundhedsprofessionelle, familie og netværk
 • Økonomi

Hvis du ønsker at ændre på noget i dit liv og finde din motivation til det, kan det være meget nyttigt at forberede dig godt.

Motivationsøvelsen er én måde at gøre det på

Motivationsøvelse det vil være godt med en illustration under hvert punkt

 1. Vælg en problemstilling i livet med diabetes som du gerne vil ændre på, og forestil dig hvordan det vil være når du har fuldført ændringen. Tegn et billede af din forestilling af den ændrede situation, og forestil dig hvilke følelser det vil fylde dig med
  Det er vigtigt at du giver dig god tid til det, fordi øvelsen bidrager til at styrke dit indre billede af hvad du ønsker dig og hvor værdifuldt det vil være for dig at opnå ændringen
 2. Skriv herefter dit konkrete mål ned på et stykke papir. Det er vigtigt for din motivation at det er så konkret som muligt
 3. Skriv ned hvilke fordele der vil være hvis du kan gennemføre ændringen, og hvilke ulemper der kan være. Det er vigtigt at anerkende at der være mange gode ting ved at opnå en ændring, men også at der kan være tab eller situationer du skal være på forkant med
 4. Sæt en tidsramme, dvs. hvor lang tid tror du at du skal have til det? Det er meget vigtigt at være realistisk for at bevare motivationen
 5. Nu går du baglæns fra din tidsramme og skriver ned hvad du tror at du har opnået når halvdelen af tiden er gået. Du kan sætte så mange delmål som du vil, og du kan undervejs justere de mål du har sat dig eller tidsrammen for dem. Måske går det hurtigere eller langsommere end du havde forestillet dig
 6. Til sidst skriver du hvad du vil gøre anderledes i morgen for at starte processen
 7. Tænk over om du har brug for hjælp fra andre og i så fald hvem det skal være. Tænk over om du har brug for ny viden eller færdigheder og hvorfra disse skal komme fx sundhedsprofessionelle, internettet
   

 

 

Redaktør