Pas på dine øjne

​De fleste mærker ikke diabetiske forandringer i deres øjne, da de sjældent giver symptomer. Fotografering af øjets nethinde kan afsløre forandringer på et tidligt stadie, hvor det er muligt at stoppe en negativ udvikling.

Hvad sker der i øjet?

Har du igennem flere år haft forhøjet blodglukose, påvirker det de små blodkar i øjets nethinde. De bliver utætte og får derved ikke den ilt, de skal bruge. Der dannes nye blodkar for at sikre en tilstrækkelig blodforsyning. Men disse blodkar kan dog briste, og sker det, bliver der fremkaldt en blødning og væskeudtrædning i dit øje. Det truer det område i øjet, som har betydning for dit syn, nemlig den gule plet. Den gule plet indeholder udelukkende synsceller, som er specielt designede til at skelne detaljer.

De fleste mærker ikke forandringerne, som sjældent generer dit syn. Men en fotooptagelse, en såkaldt fotoscreening, af nethinderne i dine øjne kan afsløre forandringerne.

Hvem får øjenkomplikationer?

De fleste med diabetes vil få små udposninger/små blodudtrædninger i øjnene efter 10 – 15 år med diabetes. Disse forandringer kan ses på øjenfotos som små røde punkter. De generer ikke  synet og skal ikke behandles.

Udvikling af diabetesforandringer på nethinden er afhængig af

 • Blodglukosekoncentrationen
 • Blodtrykket
 • Varigheden af diabetes

Symptomer på påvirkning af nethinden

Selvom du ikke mærker ændringer i dit syn, kan der godt være en begyndende påvirkning af dine nethinder. Symptomerne kan være

 • Ingen. Selv fremskredne diabetiske nethindeforandringer kan være symptomløse.
 • Blødninger og væskeudtrædning ved den gule plet. De kan give uklart syn, men det sker ikke altid.
 • Blødninger i glaslegemet. Det føles, som om man ser gennem et edderkoppespind eller et net af masker.

Hvad kan du gøre for at forebygge/udsætte udviklingen?

Du kan selv være med til at forebygge eller udsætte udviklingen af øjenkomplikationer. Det gør du på følgende måder.

 • At din diabetes er godt reguleret med
  - jævne blodglukosemålinger med få store udsving
  - dit mål for HbA1c
 • Har du fået konstateret øjenforandringer, vil du på øjenfotos kunne se, at disse forsvinder igen, når din diabetes bliver bedre reguleret.

Har du for høj HbA1c og vil arbejde på at få den længere ned, er det vigtigt, at du lægger en plan sammen med din behandler. Du kan risikere, at din nethinde ”ikke kan følge” med, hvis reguleringen sker for hurtigt. Det kan give varige skader på øjnene.

 • At dit blodtryk ligger indenfor det anbefalede område.
 • Få tjekket dit blodtryk jævnligt. Og har du fået ordineretog tag din blodtryksmedicin, hvis du har fået ordineret de så husk at tage den.
  Hvis du ryger - så forsøg at stoppe.
 • Find motivationen for et rygestop. Og læg en plan sammen med din behandler for hvordan det kan det lykkes for dig at kvitte tobakken?
 • Husk at tale med din behandler/øjensygeplejerske om fotoundersøgelsens resultat.
 • Mød op til regelmæssig fotoscreening hos øjenklinik/øjenlæge.
 • Noter datoen for undersøgelse og aftale for den næste.
 • Resultatet af fotoscreening afgør, hvor længe der hvornår du skal gå til den næste kontrol.

Andre øjensygdomme du skal være opmærksom på

Grå stær opstår ca. 10 år tidligere hos personer diabetes end de end andre.


Ofte stillede spørgsmål til øjensygeplejersken

Mine øjne klør, hvad kan det skyldes?

Vi anbefaler, at du bliver tjekket hos en praktiserende øjenlæge for evt. allergi.

Mine øjne svier og/ eller løber i vand, hvad kan jeg gøre?

Vi anbefaler, at du bliver tjekket hos en praktiserende øjenlæge for evt tørre øjne.

Mine øjne klister, har jeg øjenbetændelse?

Slimhinden på øjenæblets overflade og øjenlågenes inderside kan blive betændt. Slimhindebetændelse er en hyppigt forekommer betændelse hos både børn og voksne. Den kan være smitsom, allergisk betinget eller være forårsaget af mikroorganismer som virus og bakterier.

Mine øjne klistrer kun om morgenen, hvad kan det skyldes?

Fra øjenkrogen udskilles et fedt, klæbrigt sekret, som har til formål at opsamle støv, pollen og lignende. Denne proces sker mens du sover og samles i en søvnklat inderst i øjnene.

Mine øjne løber i vand. Hvordan får jeg det stoppet?

Det afhænger af årsagen. Det kan skyldes øjenbetændelse eller irritation af slimhinden på indersiden af øjenlågene. Det kan også være, at tårekanalen er tilstoppet. Vi anbefaler, at du bliver tjekket hos din læge/øjenlæge.

Det hvide i mit øje er helt rødt. Har jeg fået en diabetisk blødning?

Nej, det er en blødning, der opstår ved brist af et lille blodkar i det hvide i øjnene og kan ses hos alle mennesker. Det kan skyldes kraftig brug af bugpressen ved toiletbesøg eller kraftigt hoste-eller nyseanfald. Vi anbefaler kontrol af blodtrykket. Blødningen går væk af sig selv i løbet af ca. to uger.

Jeg trænger til nye briller. Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på?

Dit blodglukose skal være stabilt i perioden op til optikerbesøg. Det vil sige mellem 7 — 10 mmol/l i to uger. Desuden anbefaler vi, at du måler blodglukose lige før optikerbesøg. Store svingninger i blodglukose kan give sløret syn. Ved høj blodglukose har man tendens til at blive nærsynet. Bliver din nye brille udmålt ved enten høj eller lav blodglukose, kan du derfor risikere at få en forkert brillestyrke.

Jeg har sløret syn engang imellem?

Svingninger i blodglukose kan medføre forbigående brydningsændringer i øjet. Ved abnorm blodglukose kan det være svært at fokusere, og disse ændringer kan opleves over dage til uger. Ved høj blodglukose har man tendens til at blive nærsynet, og ved lav blodglukose til at blive langsynet.

Jeg ser generelt dårligere jo ældre jeg bliver?

Man skal lægge mærke til, at læsesynet forringes med alderen. Det er ikke usædvanligt, at man allerede fra 40 års alderen har behov for læsebrille.

Jeg ser sorte pletter i synsfeltet, der bevæger sig som små fluer?

Øjets glaslegeme indeholder altid små uklarheder, som man selv kan se under visse omstændigheder. For at se uklarhederne, skal man flytte blikket, for dernæst at holde det fast rettet i en bestemt retning. Man vil så se uklarhederne flyde langsomt på plads, for derefter at forsvinde ud af syne. Uklarhederne kaldes falske fluer, flyvende myg eller mouches volantes (fransk). De ses bedst i stærkt lys på en strukturløs baggrund, fx op mod en blå himmel på en solrig dag, og med et øje ad gangen. Hvis man pludseligt får mange flere falske fluer kombineret med lysglimt kan det være tegn på nethindeløsning, hvorfor man bør søge øjenlæge.


 

Redaktør