Pas på dine øjne

​De fleste mærker ikke diabetiske forandringer i deres øjne, da de sjældent giver symptomer. Fotografering af øjets nethinde kan afsløre forandringer på et tidligt stadie, hvor det er muligt at stoppe en negativ udvikling.

Hvad sker der i øjet?

Har du igennem flere år haft forhøjet blodglukose, påvirker det de små blodkar i øjets nethinde. De bliver utætte og får derved ikke den ilt, de skal bruge. Der dannes nye blodkar for at sikre en tilstrækkelig blodforsyning. Men disse blodkar kan dog briste, og sker det, bliver der fremkaldt en blødning og væskeudtrædning i dit øje. Det truer det område i øjet, som har betydning for dit syn, nemlig den gule plet. Den gule plet indeholder udelukkende synsceller, som er specielt designede til at skelne detaljer.

De fleste mærker ikke forandringerne, som sjældent generer dit syn. Men en fotooptagelse, en såkaldt fotoscreening, af nethinderne i dine øjne kan afsløre forandringerne.

Hvem får øjenkomplikationer?

De fleste med diabetes vil få små udposninger/små blodudtrædninger i øjnene efter 10 – 15 år med diabetes. Disse forandringer kan ses på øjenfotos som små røde punkter. De generer ikke  synet og skal ikke behandles.

Udvikling af diabetesforandringer på nethinden er afhængig af

 • Blodglukosekoncentrationen
 • Blodtrykket
 • Varigheden af diabetes

Symptomer på påvirkning af nethinden

Selvom du ikke mærker ændringer i dit syn, kan der godt være en begyndende påvirkning af dine nethinder. Symptomerne kan være

 • Ingen. Selv fremskredne diabetiske nethindeforandringer kan være symptomløse.
 • Blødninger og væskeudtrædning ved den gule plet. De kan give uklart syn, men det sker ikke altid.
 • Blødninger i glaslegemet. Det føles, som om man ser gennem et edderkoppespind eller et net af masker.

Hvad kan du gøre for at forebygge/udsætte udviklingen?

Du kan selv være med til at forebygge eller udsætte udviklingen af øjenkomplikationer. Det gør du på følgende måder.

 • At din diabetes er godt reguleret med
  - jævne blodglukosemålinger med få store udsving
  - dit mål for HbA1c
 • Har du fået konstateret øjenforandringer, vil du på øjenfotos kunne se, at disse forsvinder igen, når din diabetes bliver bedre reguleret.

Har du for høj HbA1c og vil arbejde på at få den længere ned, er det vigtigt, at du lægger en plan sammen med din behandler. Du kan risikere, at din nethinde ”ikke kan følge” med, hvis reguleringen sker for hurtigt. Det kan give varige skader på øjnene.

 • At dit blodtryk ligger indenfor det anbefalede område.
 • Få tjekket dit blodtryk jævnligt. Og har du fået ordineretog tag din blodtryksmedicin, hvis du har fået ordineret de så husk at tage den.
  Hvis du ryger - så forsøg at stoppe.
 • Find motivationen for et rygestop. Og læg en plan sammen med din behandler for hvordan det kan det lykkes for dig at kvitte tobakken?
 • Husk at tale med din behandler/øjensygeplejerske om fotoundersøgelsens resultat.
 • Mød op til regelmæssig fotoscreening hos øjenklinik/øjenlæge.
 • Noter datoen for undersøgelse og aftale for den næste.
 • Resultatet af fotoscreening afgør, hvor længe der hvornår du skal gå til den næste kontrol.

Andre øjensygdomme du skal være opmærksom på

Grå stær opstår ca. 10 år tidligere hos personer diabetes end de end andre.

 

Redaktør