Kulhydrattælling og type 1 diabetes

At tælle og vurdere de kulhydrater du spiser kan hjælpe dig til at spise, hvad din krop har brug for. Samtidig kan du opnå en bedre regulering af din diabetes.

Kulhydrater er et af de fire energigivende næringsstoffer i vores mad. De øvrige er fedt, proteiner og alkohol. Indholdet af de forskellige næringsstoffer varierer fra fødevare til fødevare.

Det er primært kulhydraterne i maden, der får dit blodglukose til at stige efter et måltid. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvor mange kulhydrater, du får i et måltid.

Hvad er kulhydrattælling?

Kulhydrattælling er en metode, som du kan bruge til at beregne og planlægge dit kulhydratindtag efter dit behov. Kulhydrattælling anvendes i forbindelse med insulindosering, men kan også anvendes til at sikre et mere regelmæssigt indtag af kulhydrater i løbet af dagen. Når du tæller kulhydrater, er det primært mængden af kulhydrater, du fokuserer på og ikke kvaliteten af kulhydrater.

Diætisterne på Steno Diabetes Center Copenhagen arbejder med to niveauer af kulhydrattælling med det formål at hjælpe dig med at opnå en bedre regulering af dit blodglukose.

Niveau 1 - Basal kulhydrattælling

Her bliver du i stand til at vurdere fødevarer, der indeholder kulhydrater i forhold til, hvordan de påvirker dit blodglukose. 

Du lærer:

  • at identificere kulhydrater i din mad
  • at vurdere kulhydratmængder
  • at anvende kulhydratlister, apps og varedeklarationer
  • at arbejde med en individuel plan i forhold til fordeling af dine kulhydrater i maden og regelmæssighed i dine måltider i løbet af dagen

Niveau 2 – Udvidet kulhydrattælling

Overordnet set går metoden ud på, at du mere nøjagtigt doserer insulin efter, hvor mange kulhydrater du spiser. På den måde kan du opnå mere fleksibilitet i dine måltider og færre udsving i blodglukose.

Du lærer at beregne din insulinmængde ud fra dit indtag af kulhydrater, dit aktuelle blodsukker samt dit fysiske aktivitetsniveau. Til dette bruges forskellige beregningsmetoder (insulinfølsomhed og kulhydratratio) og registreringsskemaer til at opnå god forståelse og erfaringer med at vurdere sammenhænge mellem din kulhydrat-/insulinmængde, dine måltider, dit blodsukker og fysisk aktivitet i forhold til blodsukkeret.

Hvem kan have glæde af basal kulhydrattælling?

Alle personer med type 1 diabetes kan have glæde af, at lære basal kulhydrattælling til at opnå en bedre regulering af blodglukose.

Klik for at læse mere om kurset i basal kulhydrattælling

Hvem kan have glæde af udvidet kulhydrattælling?

Alle personer med type 1 diabetes, der er i behandling med hurtigvirkende analog insulin (pen eller pumpe), kan have glæde af udvidet kulhydratælling til at opnå en bedre regulering af blodglukose samt en øget fleksibilitet i forhold til måltiderne.

Det er en forudsætning, at du er blevet undervist og har opnået færdigheder i basal kulhydrattælling for at du kan anvende metoderne i udvidet kulhydrattælling.

Klik for at læse mere om kurset i udvidet kulhydrattælling

Referencer

Trento, M. et al. 2011. Carbohydrate counting improves coping ability and metabolic control in patients with type 1 diabetes managed by group care. Journal of Endocrinological Investigation, 34, 101-105

DAFNE Study Group: Training in flexible, intensive insulin management to enable dietary freedom in people with type 1 diabetes: dose adjustment for normal eating (DAFNE) randomised controlled trial. BMJ 2002; 325:7367:746

Scavone et al. 2010. Effect of carbohydrate counting and medical nutrition therapy on glycaemic control in type 1 diabetic subjects: A pilot study. Diabetic Medicine 27, 477-479Redaktør