Hvad betyder tallene

​På et besøg i ambulatoriet hører du om mange tal. Her kan du finde hjælp til, hvad tallene betyder, og hvad du skal være opmærksom på.

HbA1c/middelblodglukose

HbA1c og middelblodglukose (M-BG) angiver middelblodglukose-niveauet de seneste 8-12 uger. Tallet viser, hvor godt du er reguleret.


Diabetesbehandlingen er individuel og afhængig af, om du har akutte eller kroniske komplikationer til diabetes eller har anden kronisk sygdom. De officielle mål for god blodglukose-regulering ved nykonstateret og ukompliceret diabetes er derfor et pejlemærke, som du kan orientere dig i forhold til. 

Målet for personer med type 2 diabetes er

HbA1c: 48 mmol/mol

M-BG: 7.7 mmol/l

M-BG-tallet er lettere at forholde sig til end HbA1c, fordi det er angivet i det samme mål (mmol/l), som du er vant til fra de daglige blodglukosemålinger. Men begge værdier bruges i forskellige sammenhænge og er derfor vigtige at kende.

Blodtryk

Blodtrykket måles i millimeter kviksølv (mmHg). Det angives med 2 tal, for eksempel 130/80 (udtales: 130 over 80). Det højeste tal kaldes det systoliske blodtryk, og det laveste tal kaldes det diastoliske blodtryk. Det systoliske tryk (slagtrykket) er det maksimale tryk, når hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i blodårerne. Det diastoliske tryk (hviletrykket) er det laveste tryk, når hjertet slapper af mellem to slag, og blodet strømmer frit.


Du kan sjældent mærke, om dit blodtryk er for højt. Det skal måles. Forhøjet blodtryk øger generelt risikoen for hjertekarsygdom og især hos personer med diabetes. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på at få kontrolleret dit blodtryk.

Når du har diabetes, er målet for dit blodtryk, at det skal være lig med eller lavere end ≤130/80 mmHg. Hvis du har diabetisk nyresygdom, kan målet for blodtryk være lavere.

Kolesterol

Kolesterol er et livsvigtigt fedtstof, der findes i alle vores celler. Det er mængden af kolesterol i blodet, der kan være farligt.

Total kolesterol angiver den samlede mængde af kolesterol i blodet. 

  • HDL er det gode kolesterol (huskeregel: H=herlig). Det forebygger åreforkalkning, at indholdet af HDL-kolesterol i blodet er højt.
  • LDL er det skadelige kolesterol (huskeregel: L=lede). Et lavt indhold af LDL i blodet forebygger risikoen for åreforkalkning og hjertekarsygdom.
  • Triglycerider er en tredje slags fedt i blodet. Et højt indhold af triglycerider i blodet øger risikoen for åreforkalkning og hjertekarsygdom.

 

Kolesterolmålene for personer med diabetes

Totalkolesterol: < 4,5 mmol/l
HDL-kolesterol: > 1 mmol/l
LDL-kolesterol: < 2,5 mmol/l
Triglycerid: < 2,0 mmol/l

Kolesterolmålene for personer med diabetes, der har hjertekarsygdom

Totalkolesterol: < 4,0 mmol/l
HDL-kolesterol: > 1 mmol/l
LDL-kolesterol: < 2,0 mmol/l
Triglycerid: < 2,0 mmol/l

Vægt 

BMI (Body Mass Index) er et mål for, om du er undervægtig, normalvægtig eller overvægtig. Tallet beregnes ud fra din vægt og højde. Beregn din BMI i boksen til højre.

Det skal dog tages med et vist forbehold. Træner du meget med vægte og er muskuløs, kan du sagtens have en høj BMI, uden at du dermed er overvægtig.

Tal for BMI:

BMI under 18,5 = undervægtig
BMI mellem 18,5-24,9 = normalvægt
BMI mellem 25-29,9 = overvægtig
BMI mellem 30-39,9 = fedme
BMI over 40 = svær fedme

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet dækker over muskelarbejde, der øger energiomsætningen og insulinfølsomheden i din krop. Det kan være alle former for bevægelse lige fra cykling, støvsugning, havearbejde, bevægelse på dit arbejde til planlagt motion som styrketræning, tennis og løb.


Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man er fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Det handler altså om hver dag at bevæge sig enten med hverdagsaktiviteter eller med planlagt motion. Udover 30 minutters fysisk aktivitet om dagen anbefaler Sundhedsstyrelsen også 60 minutters fysisk aktivitet om ugen med høj intensitet (høj puls, sved på panden).

Spørg din behandler, hvis du er i tvivl om noget eller vil vide mere.

 

Redaktør