89 års diabetesbehandling – hvad er der i vente?

Temaaften afholdt den 24 august 2021: 
Oplæg med Signe Schmidt,  Allan Flyvbjerg og Allan Vaag.

​​​​

Signe Schmidt, Allan Flyvbjerg og Allan Vaag tager deltagerne gennem historien og videre til fremtidens behandling af både type 1- og type 2-diabetes. 

89 års diabetesbehandling –​ hvad er der i vente?

Dette var den sidste temaaften i auditoriet på det gamle diabeteshospital på Niels Steensens Vej i Gentofte. Her blev der kigget tilbage på den udvikling i diabetesbehandlingen, der har fundet sted i de 89 år, der er gået, siden H. C. Hagedorn åbnede Niels Steensens Hospital i 1932. Til november slår Steno Diabetes Center Copenhagen dørene op i det nye hus ved siden af Herlev Hospital. Her vil al moderne teknologi blive taget i brug i arbejdet med at forebygge udviklingen af diabetes samt forbedre behandling og livsvilkår for personer, der allerede har fået sygdommen.

Allan Flyvbjerg er centerchef på SDCC. 
Signe Schmidt er teamleder i forskningen om diabetesteknologi på SDCC. 
Allan Vaag er professor og forskningsleder at type 2-forskningen på SDCC. 


Temaaftener på SDCC

Temaaftenerne er for alle – personer med diabetes, pårørende, fagpersoner og andre interesserede.
Involvering af brugere er et omdrejningspunkt på SDCC, og temaerne til disse aftener tager derfor afsæt i ønsker fra brugerne. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen.

Læs mere om vores temaaftener for alle, som lever, kender en eller arbejder med diabetes.


Redaktør