Diabetes og øjensygdomme

Temaaften afholdt den 19. november 2019:
Oplæg om diabetes og øjensygdomme med Marianne Valerius og Helle Thorning Schmidt, begge øjensygeplejersker på SDCC. 

Oplæg med Marianne Valerius og Helle Thorning Schmidt, begge øjensygeplejersker på Steno Diabetes Center Copenhagen.Diabetes og øjensygdommeSygdomme i øjnene som følge af højt eller svingende blodsukker har i mange år været en kendt komplikation til diabetes. De seneste 25 år er der heldigvis sket rigtig meget inden for undersøgelse og behandlingen af diabetiske øjensygdomme. Men hvad er det, der kan ske i øjnene, når man har diabetes? Hvad kigges der efter, når man bliver undersøgt i øjenklinikken eller hos øjenlægen? Og hvad skal der til for at undgå, at øjnene bliver påvirket i sådan en grad, at man bliver ramt på synet? Marianne Valerius og Helle Thorning Schmidt – begge øjensygeplejersker på SDCC, vil den første time introducere os til aftenens emne.

Temaaftener på SDCC

Temaaftenerne er for alle – personer med diabetes, pårørende, fagpersoner og andre interesserede.
Involvering af brugere er et omdrejningspunkt på SDCC, og temaerne til disse aftener tager derfor afsæt i ønsker fra brugerne. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen.

Læs mere om vores temaaftener for alle, som lever, kender en eller arbejder med diabetes.


Redaktør