Diabetes og seksualitet

​Online temaaften afholdt den 20. oktober 2020:
Oplæg med professor og overlæge Annamaria Giraldi fra Sexologisk Klinik på Rigshospitalet.

Oplæg med professor og overlæge Annamaria Giraldi fra Sexologisk Klinik på Rigshospitalet

Diabetes og seksualitet

Hvad kan der ske med ens seksualitet, når man har diabetes? Hvorfor sker det? Er der hjælp at hente?

Uanset hvilken form for diabetes man har, er det for de fleste en sygdom, der mere eller mindre kræver ens opmærksomhed 24 timer i døgnet. Diabetes er en sygdom der ligesom 'indtager' hele kroppen, og mange oplever over tid, at der sker forandringer ét eller flere steder i deres krop.

Både fysisk og psykisk kan diabetes komme til at fylde i en sådan grad, at ens sexliv bliver påvirket – eller alene det at have diabetes kan komme til at stå i vejen for, at man kan udfolde sin seksualitet, som man har lyst til. Mange mennesker med diabetes føler sig på forskellig vis udfordret på deres seksualitet.

Annamaria Giraldi er professor og overlæge på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet. Hun er desuden fra september 2020 præsident for The International Society for Sexual Medicine. Hun har mange år arbejdet med mænd og kvinder med diabetes og seksuelle problemer.

Temaaftener på SDCC

Temaaftenerne er for alle – personer med diabetes, pårørende, fagpersoner og andre interesserede.
Involvering af brugere er et omdrejningspunkt på SDCC, og temaerne til disse aftener tager derfor afsæt i ønsker fra brugerne. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen.

Læs mere om vores temaaftener for alle, som lever, kender en eller arbejder med diabetes.


Redaktør