Diabetes og søvn

Online temaaften afholdt den 4. maj 2021: 
Oplæg med Lise Tarnow, læge, PhD og centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS).


Oplæg om diabetes og søvn med læge og centerdirektør Lise Tarnow fra Steno Diabetes Center Sjælland. 

Diabetes og søvn

Nattesøvnen er ikke noget, som vi skænker mange tanker - så længe den fungerer. Men det gør den desværre ikke altid for rigtigt mange af os. Gennem de senere år, er der kommet meget mere fokus på søvnens betydning - ikke kun i forhold til at klare næste dags gøremål, men især i forhold til vores sundhed og livskvalitet. 

Lise Tarnow, som er denne temaaftens oplægsholder, har gennem en årrække sammen med et forskerhold haft opmærksomheden rettet mod søvnens betydning for personer med diabetes. 
I sit oplæg  kommer hun bl.a. ind på:

  • Hvilken indflydelse har søvnen på den almene sundhed?
  • Om vi alle rent fysiologisk vil have gavn af at få ’en morfar’ midt på dagen?
  • Om en god nats søvn har indflydelse på den kommende dags blodsukkerniveau eller andet fysiologisk?
  • Om man er i større risiko for at udvikle Obstruktiv Søvnapnø (OSA), hvis man har diabetes?
  • Om en dårlig nattesøvn både påvirker personer med type 1- og type-2 diabetes – og hvordan?
  • Om en god nattesøvn kan bidrage til at holde følgesygdomme til diabetes på afstand?
  • Hvordan man bedst muligt sikrer en god nattesøvn med diabetes?

Lise Tarnow er uddannet læge og dr. med. Lise har gennem mange år være tilknyttet Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor hun har fungeret både som læge, forsker og leder af en forskningsenhed. Lise Tarnow er i dag direktør for Steno Diabetes Center Sjælland.


Temaaftener på SDCC

Temaaftenerne er for alle – personer med diabetes, pårørende, fagpersoner og andre interesserede.
Involvering af brugere er et omdrejningspunkt på SDCC, og temaerne til disse aftener tager derfor afsæt i ønsker fra brugerne. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen.

Læs mere om vores temaaftener for alle, som lever, kender en eller arbejder med diabetes.


Redaktør