​​​​​


Skulder- og håndproblemer relateret til diabetes

​Temaaften afholdt den 9. februar 2022: 
Oplæg med Michael Rindom Krogsgaard​​​ og Claus Hjort Jensen.​​​

Aftenens tema er skulder- og håndproblemer relateret til diabetes. Oplægsholderne er Michael Rindom Krogsgaard og Claus Hjort Jensen. 


Skulder- og håndproblemer relateret til diabetes​

Mange med diabetes gennem flere år oplever at få problemer ​med især skuldrene. Men også hånd-, finger- og fodled kan volde problemer med oplevelser som stivhed og smerter. Det er sjældent emner, der fylder meget i mødet mellem bruger og behandler – eller i forskningen. Men de fylder meget i mange brugeres hverdag.

Michael Rindom Krogsgaard er professor i idrætstraumatologi og artroskopi på Bispebjerg Hospital/Københavns Universitet. Han har blandt meget andet interesseret sig for sk​ulderproblemer relateret til diabetes.

Claus Hjort Jensen er overlæge på Håndkirurgisk afdeling på Gentofte Hospital og vil i sit oplæg tale om den diabetiske hånd med fokus på Dupuytrens kontrakturer. 

​​​

Temaaftener på SDCC

Temaaftenerne er for alle – personer med diabetes, pårørende, fagpersoner og andre interesserede.
Involvering af brugere er et omdrejningspunkt på SDCC, og temaerne til disse aftener tager derfor afsæt i ønsker fra brugerne. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen.

Læs mere om vores temaaftener for alle, som lever, kender en eller arbejder med diabetes.Redaktør