Tanker og proces bag bygning og ibrugtagningen af det nye SDCC i Herlev

​Temaaften afholdt den 30. november 2021:
Oplæg med Anette Madsen, Evy Ottesen og Dorrit Thorsen.

​​​

​​Oplæg med Anette Madsen, Evy Ottesen og Dorrit Thorsen. ​

Tanker og proces bag bygning og ibrugtagningen af det nye SDCC i Herlev​

10. november 2021 slog Steno Diabetes Center Copenhagen dørene op til et splinter nyt og super moderne hospital. Fem års intenst arbejde med at få alle ender til at hænge sammen er tilendebragt, og alle, både brugere og ansatte, skal i gang med at finde sig til rette i den nye bygning.

Anette Madsen indleder med at fortælle om tanker og proces bag selve byggeriet. Derefter tager Evy Ottesen og Dorrit Thorsen over, og giver indsigt i arbejdet med hele infrastrukturen, der via blandt andet nye kalendersystemer giver mulighed for mere differentierede behandlingsforløb, og fortæller om hvordan brugerne har været involveret i processen. Efter de to oplæg bliver der stillet uddybende spørgsmål til oplægsholderne.

Anette Madsen er arkitekt MAA og projektchef på byggeriet af SDCC i Herlev.
Evy Ottesen er ledende bioanalytiker på SDCC. 
Dorrit Thorsen er ledende oversygeplejerske på SDCC. ​
​​

Temaaftener på SDCC

Temaaftenerne er for alle – personer med diabetes, pårørende, fagpersoner og andre interesserede.
Involvering af brugere er et omdrejningspunkt på SDCC, og temaerne til disse aftener tager derfor afsæt i ønsker fra brugerne. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen.

Læs mere om vores temaaftener for alle, som lever, kender en eller arbejder med diabetes.Redaktør