Diabetes og psyken

Temaaften afholdt den 12. marts 2019:
Oplæg om de psykologiske aspekter ved at leve med diabetes med professor Julie L. Wad og Helle N. Grønbæk, begge psykologer på SDCC.

Oplæg med psykologerne Julie L. Wad og Helle N. Grønbæk, Steno Diabetes Center Copenhagen. På grund af stor efterspørgsel blev temaaftenen gentaget den 23. april 2019.

Diabetes og psyken

Mange lever godt med diabetes det meste af tiden. Men der er også mange følelser på spil, når man får diagnosticeret diabetes og skal leve med denne sygdom døgnet rundt. Det kan påvirke det psykiske velbefindende, arbejdslivet, hverdagslivet og sociale relationer.

Diabetes kan fylde mere eller mindre gennem livet og det kan være forskelligt, hvordan den enkelte og de pårørende håndterer sygdommen. I perioder vil det hele køre på skinner, mens livsomstændigheder som f.eks. graviditet, jobskifte, skilsmisse, sygdom, psykiske problemer, kriser og sorg kan gøre det svært at overskue behandlingen.

Temaaftener på SDCC

Temaaftenerne er for alle – personer med diabetes, pårørende, fagpersoner og andre interesserede.
Involvering af brugere er et omdrejningspunkt på SDCC, og temaerne til disse aftener tager derfor afsæt i ønsker fra brugerne. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen.

Læs mere om vores temaaftener for alle, som lever, kender en eller arbejder med diabetes.Redaktør