FAQ - spørgsmål og svar til byggeriet

Spørgsmål og svar er inddelt i emner. Klik på + for at folde teksten ud.

1. Byggepladsen


Vil der være støj og mere trafik under byggeriet, og i hvilke tidsrum vil der være larm?

Større byggeprojekter medfører støj, støv og øget trafik. Det kan desværre ikke undgås, men vi forsøger i videst muligt omfang at tage hensyn til omgivelserne og til de som skal til Herlev Hospital.

Vi overholder alle krav fra Herlev Kommune, om hvor meget, der må larmes, og derudover gør vi, hvad vi kan for at minimere støjgener.
Arbejdet på byggepladsen foregår på alle hverdage i tidsrummet mellem 7:00 og 18:00.

Aktiviteter må udføres udenfor normal arbejdstid, såfremt gældende bestemmelser for støj i naboskel overholdes.

Hvis entreprenøren søger dispensation om udvidelse af arbejdstiden og denne bliver godkendt, informerer vi her på hjemmesiden og til modtagere af SMS-service.


2. Trafik til byggepladsen


Vil der være perioder med ekstraordinært meget aktivitet?

Der vil i december 2018 og januar 2019 være en del trafik med lastbiler til og fra byggepladsen for at køre jord væk fra udgravningen af byggegruben. Transporterne vil hyppigst være til og fra den nordlige indkørsel til byggepladsen og  vil primært finde sted mellem 8:30 og 18:00. I denne periode vil vejene bliver hyppigt spulet og fejet med fejemaskine for at holde dem rene.Hvorfor kører nogle lastbiler ad Turkisvej, når de forsøger at komme til byggepladsen?

Den korrekte kørselsvejledning til byggepladsen er via Hjortespringvej og derfra ind af den nyetablerede indkørsel til Herlev Hospital, som i foråret 2019 bliver navngivet ’Borgmester Ib Juuls vej’ ( hvor Steno Diabetes Center Copenhagen får adresse).

Det er en kommunal beslutning at al trafik til byggepladsen skal ske via Hjortespringvej. Når nogle lastbiler i stedet ender på Turkisvej kan det skyldes, at deres GPS ikke viser korrekte informationer, hvis de får dem fra KRAK.


3. Tidsplan for byggeriet


Hvordan ser planen ud for byggeriet, og hvornår forventes det færdigt?

​Vi har i alt 6 storentrepriser, og Entreprise 01 - Byggegruben - er mere end halvvejs, og er således færdige med at spunse. Denne forventes helt færdig omkring primo februar 2019.

Opstart af de respektive entrepriser fremgår af tidsplanen, som kan kan downloades her.

Til maj 2019 forventes grundstensnedlæggelse. Når vi kender den endelige dato, vil vi melde den ud.

Centerdirektør Allan Flyvbjerg forventes at få nøglerne til det nye diabetescenter medio juni 2021.

Indflytningen forventes at ske medio september 2021.


4. Transport til Herlev Hospital


Vil byggeriet påvirke transportmulighederne til Herlev Hospital?

Ja, der kan forekomme perioder med begrænsede tilkørselsforhold. På vores hjemmeside forsøger vi at informere på forhånd, når der er ændringer i adgangs- og parkeringsforhold omkring Herlev Hospital, som skyldes vores byggeri.


5. Parkering


Vil byggeriet påvirke parkeringen på Herlev Hospitals område?

Når bygningen af Steno Diabetes Center Copenhagen er færdigt i juni 2021, vil der være langt flere parkeringspladser til rådighed end der er i dag.
Den nye bygning indeholder nemlig en parkeringskælder med 240 parkeringspladser.

Men indtil da er det muligt at parkere i det nyopførte parkeringshus, hvor der fortsat er frie parkeringspladser.Redaktør