Varsling af fotoregistrering og vibrationsmålinger

​Omfang af fotoregistrering og vibrationsmålinger:

  • Boliger i 1-2 række fra byggeriet vil blive fotoregistreret udvendigt.
  • Nærmest del af blok 4 vil blive fotoregistreret udvendigt.
  • Renseanlæg syd for byggeplads vil blive fotoregistreret udvendigt.
  • Vibrationsmålere, placeres udvendigt på boligen:
    Der placeres 2 stk. ved boliger: Turkisvej 9 og 17.
    1 stk. ved renseanlæg.
    1 stk. ved blok 4.

Få et overblik på dette oversigtsfoto

Fotoregistreringen forventes udført på 3 dage og foretages ca. 2 uger inden arbejdet med byggegruben påbegynder.

Vibrationsmålerne monteres på samme tidspunkt som fotoregistreringen foretages. Vibrationsmålingerne vil være aktive gennem hele byggeperioden for at kunne have den nødvendige dokumentation og samtidig kunne anvendes aktivt af byggeledelsen til forebyggelse af uhensigtsmæssige arbejdsprocesser.

Der skal indhentes accept hos de 2 boligejere, hvor vibrationsmålerne skal placeres.


Herudover skal kommunens nærliggende veje, fortove, cykelstier, skilte, lygtepæle m.m. registreres (typisk gjort med videokamera fra bil). Dette pga. de mange lastbiler, som vil færdes i hele byggeperioden.

 

Redaktør