Udbud

​SDCC er sendt i udbud som 6 storentrepriser, hvoraf de 4 udbydes med forhandling.

 • Byggegrube inkl. byggepladsveje og forsyninger - Omfang i hovedtræk:
  Etablering af spuns, udgravning, etablering og drift af byggepladsveje samt etablering og drift af område for skurby. 
   
 • Råhus inkl. pavilloner for de øvrige entrepriser - Omfang i hovedtræk:
  Tårnkraner, fundamenter og alle betonkonstruktioner. 
   
 • Facader og lukning - Omfang i hovedtræk:
  Facader, tagdækning samt membraner og opbygning i taghaver. 
   
 • Aptering - Omfang i hovedtræk:
  Indvendige vægge, lofter, inventar og overflader. 
   
 • Installationer - Omfang i hovedtræk:
  El-, VVS-, ventilation-, sikring- og automatik-installationer. 
   
 • Landskab - Omfang i hovedtræk:
  Udvendige belægninger og beplantning. E01 Byggegrube:

Er under opførelse af entreprenør Per Aarsleff A/S. Der forventes afleveringsforretning den 5. februar 2019.

E02 Råhus:

Der har været afholdt licitation den 26. oktober 2018, mellem de prækvalificerede firmaer, som er LM BYG A/S, Per Aarsleff A/S og Jørgen Friis Poulsen A/S. Betinget kontrakt er indgået mellem bygherren og Per Aarsleff A/S

E03 Lukning:

Der har været afholdt licitation den 16. november 2018 mellem de prækvalificerede firmaer, som er Fjeldsø Entreprise A/S, HS Hansen A/S og Kai Andersen A/S. Forhandlinger pågår.

E04 Aptering:

Der har været afholdt licitation den 16. november 2018, mellem de prækvalificerede firmaer, som er ELINDCO Byggefirma A/S, Jakon A/S og MT Højgaard A/S. Evaluering af tilbud pågår.

E05 Installationer:

Der har været afholdt licitation den 9. november 2018, mellem de prækvalificerede firmaer, som er  Bravida Danmark A/S, Wicotec Kirkebjerg A/S, Instalaciones Inabensa SA og Kemp & Lauritzen A/S. Evaluering af tilbud pågår.         

E06 Landskab:

 Der har været afholdt licitation den 26.10.2018, mellem de prækvalificerede firmaer, som er OK Nygaard A/S, Malmos A/S og Skælskør Anlægsgartnere/ HedeDanmark a/s. Betinget entreprisekontrakt er indgået mellem bygherrren og HedeDanmark a/s.

Opdateret 24.01.2019 

Redaktør