Tidsplan for byggeriet af SDCC

​Se den overordnede tidsplan for byggeriet af SDCC, som forventes taget i brug medio november 2021.

Lokalplanen er politisk vedtaget i Herlev Kommune d. 13. september 2017 uden
indsigelser, og byggetilladelsen blev modtaget i juni 2018.

Hovedprojekteringen blev herefter afsluttet etapevis hen over sensommeren og i efteråret 2018 blev 6 storentrepriser sendt i licitation: byggegrube, råhus, lukning (facade og tag), aptering, installationer og landskab.

Da etablering af byggegrube er i gang blev der ikke en markering af det første spadestik, men i stedet blev der afholdt en grundstensnedlæggelse i april 2019.

Den overordnet tidsplan kan downloades nedenfor:  

Tidsplanen er opdateret den 30. september 2020.
  

 

 

Redaktør