Adgang og trafik

​​Huset har to hovedindgange. En i nord og en i syd. Derudover er der adgang fra parkeringskælderen via elevator og trappe. Der er i planlægningen lagt vægt på at etablere et logisk flow i trafikken til huset, og at det skal være nemt at orientere sig for både gående, cyklende og bilister, der kommer til huset.

​Adgang for gående

Gående, der kommer med letbane eller bus, vil gå via Herlev Hospitals hovedindgang og gennem Grønnegården til Vestgaden, hvor man vil møde SDCCs grønne landskab, der leder en hen til husets nordlige indgang. 

Adgang for cyklende

Cyklister vil komme fra syd ad Borgmester Ib Juuls Vej og parkere cyklen i parkeringskælderen eller på terræn.

Adgang for bilister

Bilister vil også ankomme fra syd ad Borgmester ib Juuls Vej. Ved rundkørslen syd for huset er der tre valgmuiigheder i forhold til parkeringspladser: 

  • Parkeringshuset Blok 11
  • Parkeringspladser på terræn
  • Parkeringskælder under SDCC (tilkørsel via rampe fra nordsiden af SDCC) 


Redaktør