Visionen for byggeriet

​Byggeriet af et nyt diabetescenter skal understøtte visionen for Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) som Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter, der tilbyder patientbehandling i verdensklasse.

​Visionen

Visionen for SDCC er, at centret skal fungere som et behandlings-, forsknings- og videnscenter, ikke kun for personer med diabetes og deres pårørende, men også for kommuner, almen praksis, behandlere og forskere fra ind- og udland.

Placeringen ved Herlev Gentofte Hospital i Herlev er valgt, dels fordi det efterlever Region Hovedstadens hospitalsplan 2020 om at samle specialer, og dels er der nem og hurtig adgang til akuthospital og specialfunktioner inden for diabetesbehandling, hvis der skulle blive behov for det. Herlev ligger desuden centralt i regionen med adgang til offentlig transport. 

Proces for byggeriet

Byggeprojektet blev påbegyndt i 2016 med udskrivelse af en arkitektkonkurrence, og i december 2016 blev der udpeget en vinder. Gennem hele forløbet har kommende brugere, både patienter, pårørende og fagligt personale været involveret i processen, og har således haft mulighed for at komme med input til det nye SDCC.

Projekteringsfasen - hvor byggeriet tegnes - forventes afsluttet medio 2018 hvorefter selve byggeprocessen går i gang. Centret forventes at stå klart medio september 2021.

SDCC projekteres af:

Totalrådgiver: COWI A/S
Underrådgiver: Vilhelm Lauritzen arkitekter A/S
Underrådgivere VLA: Mikkelsen Arkitekter A/S og Sted APS

Redaktør