Første sten er lagt til Skandinaviens største diabetescenter i Region Hovedstaden

​Tirsdag blev den første symbolske sten lagt til det byggeri, som fremover skal huse Steno Diabetes Center Copenhagen – Skandinaviens største ambulatorie for mennesker, der lever med diabetes og kraftcenter for forskning på området.

Vent...

Grundstenen blev lagt i et hjørne af den endnu ikke færdigopførte parkerings-kælder, mens byggearbejderne var i fuld gang andetsteds på byggepladsen. Den symbolske grundsten fortæller, at Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden nu for alvor er i gang med at bygge rammerne for fremtidens diabe-tesbehandling – ikke bare i hovedstaden men i hele landet.

”Diabetes er én af de mest udbredte sygdomme i verden med store konse-kvenser både for den enkeltes liv og for folkesundheden. Heldigvis kan vi nu behandle personer, som lever med diabetes og give dem en hverdag, hvor sygdommen fylder mindre. Med det nye Steno Diabetes Center får vi verdens førende miljøer for forskning i diabetes – ikke mindst fordi vi arbejder tæt sammen med Novo Nordisk Fonden,” siger regionsrådsformand Sophie Hæ-storp Andersen (S).

Foreløbig kulmination på 90 år gammelt samarbejde mellem det offentlig og det private erhvervsliv

Novo Nordisk Fonden har doneret 2,95 mia. kr. til det nye Steno Diabetes Cen-ter Copenhagen. Samarbejdet bygger på en af de længste traditioner for sam-arbejde mellem det offentlige og det private. I 90 år har Novo Nordisk Fonden og det offentlige sundhedsvæsen samarbejdet om en fælles vision: at tilbyde personer med diabetes et længere og bedre liv med sygdommen.

”Den bygning, vi skal opføre nu, skal forme et helt unikt grundlag for et center med ambition om øget livslængde og livskvalitet for alle mennesker med dia-betes i regionen. Det særlige er, at SDCC jo netop ikke er et hospital, men et ambulatorium. Det vil være et indbydende sted, hvor mennesker, der lever med diabetes, kan komme og føle sig velkomne og få kyndige råd og vejled-ning, og ikke føle sig som syge,” siger direktør i Novo Nordisk Fonden, Birgitte Nauntofte.

Selve grundstenen er en kasse med seks effekter, som medarbejdere og bru-gere har udvalgt - effekter, som fortæller eftertiden om diabetesbehandlingen i 2019.

Fakta

  • Steno Diabetes Center Copenhagen står færdigt i 2020 og indflytning sker i april 2021.
  • Ca. 14.000 personer med diabetes bliver fremover tilknyttet centeret. 
  • Ca. 400 ansatte får deres daglige gang i Steno Diabetes Center Copenhagen

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor