Grundstensnedlæggelse 30. april 2019

​På SDCC har der igennem de sidste måneder blandt medarbejderne og SDCC’s brugere været indsamlet ideer til, hvilke effekter, der skulle lægges i den ’Grundsten’ vi nedlægger ved en ceremoni i dag.

Vent...

​Medarbejdere og brugere har stemt blandt de indkomne forslag og valgt 6 effekter ud, som skal med i grundstenen, når den bliver nedlagt den 30. april 2019.

  1. August Kroghs tale ved indvielsen af Niels Steensens Hospital i 1932
  2. En scrapbog med historiske billeder fra Hvidøre Hospital i perioden fra 1936 til 1990
  3. Bark fra et af Hagedorns mange æbletræer ved SDCC
  4. Et insulin-hætteglas og et udvalg af insulinpenne
  5. Et eksemplar af Diabetesforeningens medlemsblad
  6. Et USB-stik med en film om SDCC’s historie og 5 brugers  ønsker til fremtidens SDCC, præsenteret ved SDCC’s 85-års fødselsdag i 2017.

Da det nye byggeri forventes af have en levetid på mindst 100 år, er det hensigten, at de valgte effekter til grundstenen vil give eftertiden en pejling om, hvad vi tænkte om diabetesbehandling i 2019 i tilfælde af, at grundstenen åbnes.

Om grundstenen

Grundstenen har disse mål 40x40x15cm.
På muren ved grundstenens placering monteres en messingplade med en inskription af datoen for grundstensnedlæggelsen (30. april 2019).Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor