Invitation til borgermøde den 7. november 2018

Forberedelserne til byggeriet det nye center er i fuld gang, og vi vil derfor gerne orientere alle interesserede om status for projektet. Derfor inviterer vi alle interesserede til borgermøde på Herlev Hospital.

Borgermødet finder sted:

Onsdag den 7. november 2018 kl. 18.30 – 20.00

i store mødelokale på Herlev Hospital.

På mødet vil repræsentanter fra Steno Diabetes Center Copenhagen og byggeriet fortælle om visionen, selve byggeprojektet og kommunikation til borgere undervejs.

Borgermødet vil bestå af korte oplæg og efterfølgende håber vi på en god dialog, hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål.

Alle er velkomne.


Redaktør