Information til kommende brugere

​Forberedelserne til vores indflytning i Det nye SDCC er i fuld gang. På denne side vil vi løbende samle praktisk information om ibrugtagning og flytning.