Uddrag fra brugergruppemøderne

Brugergruppen er en del af SDCC’s strategi om brugercentreret diabetesbehandling i verdensklasse. Formålet med brugergruppemøderne er at skabe et rum, hvor brugernes stemme bliver hørt. På brugergruppemøderne videndeler brugerne og kommer med ideer og input.

I 2018 og 2019 mødtes brugergruppen en gang om måneden. Gruppen har hjulpet med at lave målrettede tilbud til personer med diabetes og deres pårørende, fx:

  • Patientuddannelse til personer med type 2-diabetes
  • Diabetesteknologisk Forum
  • Sparring på byggeriet af det nye SDCC i Herlev

Nedenfor kan du læse et uddrag fra brugergruppemøderne i 2018, 2019 og 2020/2021. Alle er i PDF og åbner i en ny fane.  

Redaktør