​​

Uddrag fra brugergruppemøderne

Brugergruppen er en del af SDCC’s strategi om brugercentreret diabetesbehandling i verdensklasse. Formålet med brugergruppemøderne er at skabe et rum, hvor brugernes stemme bliver hørt. På brugergruppemøderne videndeler brugerne og kommer med ideer og input.

De tidligere brugergrupper har hjulpet med at lave målrettede tilbud til personer med diabetes og deres pårørende, f.eks.:

  • Patientuddannelse til personer med type 2-diabetes
  • Diabetesteknologisk Forum
  • Sparring på byggeriet af det nye SDCC i Herlev

Nedenfor kan du læse et uddrag fra brugergruppemøderne i 2018, 2019 og 2020/2021. Alle er i PDF og åbner i en ny fane.  

Redaktør