​​

Indsatser

Her kan du læse hvilke indsatser, som programmet har sat i gang.


Temaaftener

Temaaftener om diabetesrelaterede emner havde premiere den 4. december 2018. Indsatsen er rettet mod personer med diabetes, deres pårørende, personer i risiko for at udvikle type 2-diabetes og andre interesserede.

Formålet er at give deltagerne/brugerne mere viden om forskellige former for diabetes og sygdommens eventuelle konsekvenser. Samtidig giver aftenerne mulighed for at møde og udveksle viden og erfaringer med ligesindede i et trygt forum.

Hvis man ikke har mulighed for at møde op til temaaftenerne, kan man streame oplæggene. Temaaftenerne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningen og de temaer, der tages op, tager afsæt i ønsker fra brugerne.

Læs mere om temaaftenerne
og
se tidligere oplæg på videooptagelserPeer-to-peer netværksgrupper

Indsatsen peer-to-peer er målrettet personer med type 1-diabetes, da denne gruppe har begrænset adgang til tilbud om gruppeforløb.

Målet med indsatsen er at etablere netværksgrupper, hvor deltagerne får mulighed for at være en del af et fællesskab om type 1-diabetes, at italesætte og udveksle diabe-tesrelaterede udfordringer med ligesindede, og at skabe nye re-lationer, der kan fortsætte efter end gruppeløb.

Er du interesseret i at være med, så kan man skrive til (adresse følger)Brugernes stemme på SDCC

Brugernes stemme på SDCC er en indsats, hvor brugerne får mulighed for at skrive deres meninger, tanker og inputs på postkort, mens de venter i klinikken. 

Brugernes input bliver præsenteret for brugerne selv via info-skærmene og til medarbejdere via intranettet, hvor der bliver oprettet en side, der hedder ”Brugernes stemme”Diabetes uddannelse i type 2 klinikken baseret på brugernes behov

I efteråret 2019 igangsatte klinikken i samarbejde med brugerne en ny model for diabetesuddannelse i type 2 klinikken. Den nye uddannelse har fokus på deltagernes personlige livssituation og kobler diabetesuddannelsen med hverdagslivet. Brugerrepræsentanter og forskellige faggrupper har været involveret i udviklingen af den nye uddannelse.Åben Forskning

Initiativet Åben forskning er igangsat for at imødekomme brugernes ønske om øget viden om forskning på SDCC samt ønsket om feedback efter deltagelse i forsøg. Samtidig vil indsatsen også gøre det nemmere at rekruttere brugere til forskningsprojekter.

Selve initiativet består af ca. to årlige Åbent forsknings-arrangementer, hvor brugere, forsøgspersoner, forskere og sundhedsprofessionelle kan deltage. Det første Åben forsknings-arrangement blev afholdt den 7. januar 2020.

Er du  interesseret i at komme med, så hold øje med hjemmesiden og SDCC's facebookside, hvor begivenhederne vil blive lagt op.Principper for forskningsformidling

Brugerne har et ønske om at få mere viden og feedback om de forskningsprojekter, de deltager i – både i opstarten, undervejs og efterfølgende.

En arbejdsgruppe med forskere, kommunikationsfolk og brugerrepræsentanter har derfor arbejdet på at udvikle et nyt sæt principper for god forskningskommunikation.

Arbejdet mundede ud i en vejledning.Forum for digitale hjælpemidler

"Forum for digitale hjælpemidler" er et forum, der arbejder på at afdække og beskrive forskellige digitale diabeteshjælpemidler på SDCCs hjemmeside. Indholdet forventes på sigt lagt over på SDCCs nye videnportal: Videncenter for Diabetes. Digitale hjælpemidler dækker her over apps (programmer) til smartphones og computere.

Formålet er at skabe et fælles website med brugere, hvor både brugere, pårørende og sundhedsprofessionelle kan følge med i udviklingen af digitale hjælpemidler til diabeteshåndtering.
Redaktør