Organisering af Program Brugerinvolvering

​Program Brugerinvolvering ledes af en programleder, der referer til en programstyregruppe.

​Programstyregruppen består af repræsentanter med diabetes og deres pårørende, ansatte, ledere og centerdirektøren for SDCC, der er formand for gruppen. Se deltagere i programstyregruppen under grafikken.

Programmet udvikles og drives af en projektgruppe med repræsentanter fra Diabetesforeningen og SDCC's fire enheder samt en brugergruppe, der består af 8 personer, der enten selv har diabetes eller er pårørende til en, der har. Derudover etableres et brugerpanel på nettet.

Programorganisationen


Programstyregruppens medlemmer

Allan Flyvbjerg, SDCC Centerdirektør, formand for styregruppen
Tina Blichfeldt, brugerrepræsentant
Einar Bolt,  brugerrepræsentant
Annette Wandel, Danske Patienter, vicedirektør
Anne Sander, Diabetesforeningen
Gregers Stig Andersen, SDCC Klinisk Forskning, medarbejderrepræsentant
Dorthe Goldschmidt, SDCC Uddannelsesenheden, medarbejderrepræsentant
Morten Hulvej Rod, SDCC, Sundhedsfremme, lederrepræsentant

Projektgruppens medlemmer

Helle Vincens Blum, Diabetesforeningen
Annemarie Varming, SDCC Sundhedsfremme
Pernille Machholdt Østergaard, SDCC Klinikken
Linda Raimond, SDCC Klinikken
Lotte Sehested, SDCC Uddannelse

lone.holm@regionh.dk

Brugergruppen

En væsentlig del af programmet er brugergruppen, som består af personer med enten type-1 og type 2-diabetes, som er tilknyttet SDCC. Disse personer melder sig som deltagere i brugergruppen for  ½ år ad gangen og mødes ca. en gang om måneden.

Formålet med disse møder er dels at få input fra brugerne om, hvad der er vigtigt at arbejde med i programmet, og dels at forholde sig til og kvalificere programmets konkrete aktiviteter og de øvrige brugerinvolverende indsatser, der påtænkes gennemført i regi af programmet.

Læs uddrag fra afholdte brugergruppemøder


Redaktør