Udbud

SDCC er sendt i udbud som 6 storentrepriser, hvoraf de 4 udbydes med forhandling.

​De 6 storentrepriser:

 • Byggegrube inkl. byggepladsveje og forsyninger - Omfang i hovedtræk:
  Etablering af spuns, udgravning, etablering og drift af byggepladsveje samt etablering og drift af område for skurby.

 • Råhus inkl. pavilloner for de øvrige entrepriser - Omfang i hovedtræk:
  Tårnkraner, fundamenter og alle betonkonstruktioner.

 • Facader og lukning - Omfang i hovedtræk:
  Facader, tagdækning samt membraner og opbygning i taghaver.

 • Aptering - Omfang i hovedtræk:
  Indvendige vægge, lofter, inventar og overflader.

 • Installationer - Omfang i hovedtræk:
  El-, VVS-, ventilation-, sikring- og automatik-installationer.

 • Landskab - Omfang i hovedtræk:
  Udvendige belægninger og beplantning.


Entreprise E01 - Byggegrube er vundet af Per Aarsleff.

Entreprise E02 – Råhus, licitation den 26. oktober 2018

Entreprise E03 – Lukning, licitation den 16. november 2018

Entreprise E04 – Aptering, licitation den 16. november 2018

Entreprise E05 – Installationer, licitation den 9. november 2018

Entreprise E06 – Landskab, licitation den 26. oktober


Redaktør