Entrepriser

​SDCC er sendt i udbud som 6 storentrepriser.

​SDCC er sendt i udbud som 6 storentrepriser, hvoraf de 4 udbydes med forhandling. 

 • Byggegrube inkl. byggepladsveje og forsyninger - Omfang i hovedtræk:
  Etablering af spuns, udgravning, etablering og drift af byggepladsveje samt etablering og drift af område for skurby.

   
 • Råhus inkl. pavilloner for de øvrige entrepriser - Omfang i hovedtræk:
  Tårnkraner, fundamenter og alle betonkonstruktioner.

   
 • Facader og lukning - Omfang i hovedtræk:
  Facader, tagdækning samt membraner og opbygning i taghaver.

   
 • Aptering - Omfang i hovedtræk:
  Indvendige vægge, lofter, inventar og overflader.

   
 • Installationer - Omfang i hovedtræk:
  El-, VVS-, ventilation-, sikring- og automatik-installationer.

   
 • Landskab - Omfang i hovedtræk:
  Udvendige belægninger og beplantning.

   

Entreprise E01:

Er i udbud og på baggrund af udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.9 er følgende ansøgere blevet udvalgt til at afgive tilbud (i tilfældig rækkefølge):

 

 • Per Aarsleff A/S
 • Züblin A/S
 • M.J. Eriksson A/S
 • Hercules
 • Arkil A/S

 

 • 15.08.2018 Licitation for E01
 • 22.08.2018 Underretning om afslag og tildeling

 

Entrepriserne E02 – E06:

Er i prækvalifikation med følgende terminer:

 • 24.08.2018 kl. 12:00 Frist for aflevering af prækvalifikationsanmodning
 • 07.09.2018 Underretning om prækvalificering

 

 

Redaktør