Visionen

Byggeriet af et nyt diabetescenter skal understøtte visionen for Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) som Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter, der tilbyder patientbehandling i verdensklasse.

Et byggeri som gør op med institution som begreb, er udformet som et sted, der ansporer til læring, leg og trivsel, og i disse sammenhænge redefinerer begrebet ventetid. En bygning, der blødgør grænserne imellem patient og behandling for at skabe valgmuligheder, der inviterer til og indfrier behovet for socialt samvær.


I det nye center er der lagt stor vægt på:

1. En klar og tydelig ankomst med reception
SDCC får sin egen indgang, som er tilgængelig for alle.

2. En inddeling af bygningen i fire områder:
a) fællesområde, b) behandlingsområde, c) forskningsområde og d) personaleområde.

3. Sammenkobling med Herlev Hospital
Der vil være en indendørs forbindelse mellem SDCC og Blok 4, Akuthuset på Herlev Hospital, som personale kan benytte og som kan anvendes til transport.

4. Udearealer til patienter og personale
Fra centret vil der være adgang til udearealer, indrettet med hyggelige kroge og som kan anvendes som opholdssted- og venteområde og hvor der er plads til plads til leg, motion og spisning for familier med børn.

Redaktør