Tidsplan

​Tidsplanen for byggeriet forventes klar ultimo maj 2018 og vil efterfølgende blive publiseret på denne side.

Lokalplanen er politisk vedtaget i Herlev Kommune d. 13. september 2017 uden
indsigelser, og første spadestik/grundstensnedlæggelse forventes at blive i efteråret 2018.

Byggeriets samlede budget er 700 mio. kr., hvoraf der på nuværende tidspunkt er
indgået aftaler for 95 mio. kr. Den planlagte afleveringsdato for byggeriet er 21.
december 2020.

 

 

Redaktør