Deltager i klinisk forskningsprojekt

​​​

Klinisk Forskning

Den kliniske forskning på SDCC tager altid afsæt i uløste problemstillinger i den kliniske hverdag. Formålet er aktivt og konkret at bidrage til en bedre behandling for alle borgere med diabetes eller i risiko for at udvikle diabetes. Opgaverne løses i tæt samarbejde med klinikken, hvilket sikrer, at nye forskningsresultater hurtigst muligt kommer borgerne til gavn.

Vision

Visionen for Klinisk Forskning er at udføre verdensklasseforskning til gavn for alle med diabetes og personer i høj risiko for at udvikle sygdommen. Derfor er målet at være internationalt førende indenfor klinisk og anvendelsesorienteret forskning, hvor der er vel-beskrevne samarbejdsrelationer lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Strategisk fokus

Der har været fokus på at udarbejde en strategi og en beskrivelse af grundprincipperne for den kliniske forskning. Principperne drejer sig om tværfagligt samarbejde for at skabe synergi og fremme intelligente studiedesigns, metodologisk excellence med anvendelse af de bedste metoder og den højeste kvalitet. Der skal være afsæt i et klinisk perspektiv.

Det strategiske fokus er også at sikre rammerne for et godt samarbejde med pharma- og medicoindustrien om den bedst mulige forskning. Dette er udmøntet i oprettelsen af SCREEN - Steno Clinical Research Entrance.​​

OrganiseringKlinisk Forskning består af 7 forskningsgrupper: 


​​ 

Redaktør