Forskning

​Biomedicinsk forskning på Steno Diabetes Center Copenhagen er translationel. Formålet er at anvende viden og resultater fra forskning på klinikken til at forbedre behandlingsresultaterne for patienter med type 1 og type 2 diabetes.

Den biomedicinske forskning er organiseret i disse grupper:

  • Komplikationsforskning: Forståelse af forebyggelse og behandling af diabetiske mikro- og makrovaskulære komplikationer ved diabetes
  • Klinisk epidemiologi: Udvikling af forebyggelsesstrategier for personer med nedsat glukosemetabolisme og strategier for tidlig behandling af personer med type 2 diabetes
  • Systems Medicine
  • Type 1 Diabetes Biology
  • Klinisk Metabolisk Fysiologi

De strategiske mål er at

  • identificere terapeutiske mål og udvikle strategier for forebyggelse og tidlig opsporing af diabetes og andre fænotyper af det metaboliske syndrom
  • identificere terapeutiske mål for forebyggelse og behandling af sendiabetiske komplikationer gennem studier af genetiske og ikkegenetiske mekanismer, der medfører mikro- og makrovaskulære komplikationer
  • optimere nye og allerede etablerede behandlingsstrategier gennem kliniske forsøg og farmakogenetiske studier med henblik på at forbedre prognosen og livskvaliteten for patienter med diabetes og andre fænotyper af det metaboliske syndrom
  • sikre translation af forskningens resultater over i klinisk anvendelige behandlingsstrategier og derved sikre implementering af nye vidensbaseret viden i klinisk praksis

Samarbejdspartnere

Forskningen har formaliserede partnerskaber med førende centre Danmark og udlandet som:

  
Resultater

Forskningen på SDCC går mere end 85 år tilbage, og klinisk behandling og diabetesforskning har siden gået hånd i hånd til glæde for patienterne. Betydelige skelsættende studier er blevet offentliggjort gennem årene, og forskningsgrupperne er fortsat produktive.

   

Redaktør