Klinikken

​SDCC er et at få centre globalt, som kun fokuserer på diabetes, og som har forskning, uddannelse og sundhedsfremme tæt forbundet med patientbehandlingen.

Klinikken på Steno Diabetes Center Copenhagen

SDCC behandler ca. 9000 personer med diabetes fra Region Hovedstaden. 

SDCC tilbyder tværfaglig  teambaseret diabetesbehandling gennem de forskellige specialister, der er tilknyttet centeret. Patienterne kan i et besøg på SDCC modtage lægekonsultation, screening for komplikationer, diabetesuddannelse og rådgivning om mad og ernæring.  

Diabetes specifik elektronisk patient journal

SDCC har i mange år haft elektronisk patient journal, hvor vi følger udviklingen i kvaliteten i behandlingen og finder muligheder for forbedringer. Den elektroniske journal blev i maj 2017 erstattet med Sundhedsplatformen, hvortil vi har fået udarbejdet diabetesspecifikke dataark.

Specialiserede klinikker

SDCC har fem specialiserede klinikker, der er målrettet særlige behov hos personer med diabetes

  • Insulinpumpeklinik - mere end 1000 type 1 patienter er på insulinpumpebehandling.
  • Graviditetsklinik– klinikken hjælper type 1 patienter gennem hele forløbet før, under og efter graviditeten
  • Ungeklinik– klinikken er målrettet unge personer med type 1 diabetes
  • Øjenklinik – klinikken arbejder med screening og forebyggelse af øjenkomplikationer i tæt samarbejde med Glostrup Hospital 
  • Fodklinik – klinikken arbejder med forebyggelse og behandling af fodkomplikationer i tæt samarbejde med Bispebjerg Hospital.

FoodLab

Foodlab er et sted for praktisk træning og uddannelse af patienter i mad og ernæring, herunder kurser i kulhydrattælling. Det er også et sted for forskning og udvikling, hvor man tæt på patienternes egen hverdag kan udføre interventioner inden for mad og ernæring blandt personer med type 1 og type 2 diabetes.

Daghospital

Daghospitalet støtter ny diagnosticerede type 1 patienter med initiering af insulinbehandling, patientuddannelse og støtte. Behandlerne i klinikken kan henvise patienter med behov for ekstra støtte til daghospitalet. Det kan fx være i relation til diabetesregulering eller problemer med lave blodsukre.

Sygeplejerådgivning

SDCC har telefonisk sygeplejerådgivning, som kan kontaktes hele døgnet, hvis man har et akut problem, også i weekender og på helligdage.

Klinikken har ca. 90 ansatte, som inkluderer læger, sygeplejersker, diætister, patientkoordinatorer, fodterapeuter og bioanalytikere.

Redaktør