SDCC CoreLab

​Alle laboratorieaktiviteter er samlet i SDCC CoreLab, som servicerer klinikken og den kliniske forskning på SDCC.

​Alle laboratorieaktiviteter er samlet i SDCC CoreLab

Vision

Det er CoreLabs vision at udvikle et diabeteslaboratorium i verdensklasse med fokus på både klinisk drift og klinisk forskning til gavn for borgere med eller i risiko for at udvikle diabetes.

Strategisk fokus

Med borgeren med diabetes i centrum understøtter CoreLab organisatorisk klinik og forskning samt bidrager til, at SDCC er internationalt førende indenfor begge områder.

CoreLab har følgende fem strategiske mål:

  • Etablere et Proof-of-Concept laboratorium I tæt samarbejde med klinikken
  • Anvende den nyeste sundhedsteknologi for at sikre en optimal, hurtig og effektiv drift
  • Videreudvikle anvendelse af borgernær sundhedsteknologi samt sikre kvalitetssikring af borgernes udstyr
  • Initiere kompetenceudvikling af alle medarbejdere og skabe nye karriereveje

Organisering

CoreLabs organisering afspejler det tætte tværfaglige samarbejde med både klinikken og SDCC’s forskningsområder. Corelab ledes af den ledende bioanalytiker Evy Connie Ottesen og SDCC’s forskningschef Birgitte Brock har det lægefaglige ansvar. CoreLabs personale udgør bioanalytikere og laboranter, der er organiseret i de 3 grupper: Klinisk lab, der omfatter borgernær klinisk service og sundhedsteknologi samt bioanalyse, Klinisk forskning og Patientnær basal forskning.

Til organisationen er knyttet SDCC Forskningsforum til diskussion af nye analytiske tiltag og SDCC kemiker netværk til brug ved opsætning af nye analyser/metoder.

Redaktør