Staben

I Staben løses både drifts- og udviklingsopgaver ligesom Staben også fungerer som Direktionssekretariat. Staben består af flere mindre fagligt opdelte teams.

Staben løser både drift og udviklingsopgaver for resten af Steno Diabetes Center Copenhagen

Vision

Staben skal understøtte SDCC’s aktiviteter i bred forstand og medvirke til at den samlede vision for SDCC lykkes.  

Strategisk fokus

Det strategiske fokus for Staben er at understøtte SDCC og den fortsatte udvikling af kvalitetsbehandling for personer med diabetes og forebyggelse af diabetes for personer i risiko for at udvikle sygdommen.

Opgaverne er todelte, idet Staben både er med til at drive forandrings- og udviklingsprocesser og samtidig skal sikre en stabil driftsorganisation, som understøtter SDCC kernefunktion. 

Organisering

I overordnede træk kan Stabens arbejde grupperes som herunder:Redaktør