Sundhedsfremme

​Sundhedsfremmeforskning er en humanistisk orienteret forsknings- og udviklingsafdeling, der har fokus på patientuddannelse og forebyggelse.

Målet er at etablere et tværfagligt samarbejde med partnere på Steno samt med eksterne institutioner i Danmark og i udlandet. Der er fokus  på sundhedsfremmende forskning i real-life settings  og praksis.

Sundhedsfremmeforskningen er baseret på fem principper for social og menneskelig forandring. De fem principper er fælles for alle forskningsprojekter og sikrer en klar retning for de metoder og den viden, der udvikles:

  1. Målgruppen skal deltage aktivt. Det skaber grundlag for udvikling af ejerskab og bæredygtig sundhedsfremmende forandring.
  2. Et positivt og bredt sundhedsbegreb, hvor fokus er på personen som helhed i stedet for blot risikofaktorer og sygdommen.
  3. Menneskers handlekompetence skal udvikles, så de kan tage hånd om deres eget liv og deres livsbetingelser.
  4. Omgivelser og kontekst skal anerkendes og tages i betragtning i de interventioner, som udføres.
  5. Social ulighed skal mindskes ved at være opmærksom på de mindst ressourcestærke samfundsborgere.

Der er mere end 25 forskellige projekter i gang, og centret har ca. 40 medarbejdere inden for en lang række akademiske områder, herunder offentlig sundhed, antropologi, psykologi, pædagogik, samfundsvidenskab og design.


Læs mere om forskningsgrupperne og deres forskning:
Diabetes Forebyggelse
Diabetes Management Forskning

Redaktør