Sundhedsfremme

​Sundhedsfremme er en humanistisk forsknings- og udviklingsenhed, der har fokus på patientuddannelse og forebyggelse i relation til diabetes.

​Vision

Visionen for Sundhedsfremme er at være nationalt og internationalt kraftcenter inden for sundhedsfremmeforskning og -praksis og gennem et tæt samarbejde med praksis at bidrage til optimal diabetesbehandling og øget livskvalitet for personer med diabetes samt forebyggelse af type 2-diabetes i udvalgte målgrupper og settings.

Visionen udmøntes på et forskningsbaseret grundlag i tæt samarbejde med personer med diabetes, borgere og professionelle samt relevante institutioner og organisationer.

Strategisk fokus

Sundhedsfremme har strategisk fokus på forskning og praksisændring. Disse to hovedopgaver er tæt forbundne, og forskning udføres i tæt samspil med praksis og inspireres løbende herfra., ligesom praksis løbende ændres gennem den forskningsmæssige indsats.

Organisation

Sundhedsfremme er opdelt i 2 forskningsgrupper:

Aktiviteter

Sundhedsfremme har taget initiativ til etablering af flere netværk:

  • Sundhedspædagogik og Patientuddannelse (nationalt)
  • Sund By netværket (nationalt)
  • Community Action Research (CAR)(Internationalt)

   
    Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.  

Redaktør