Sundhedsfremme

​Sundhedsfremme er en humanistisk forsknings- og udviklingsenhed, der har fokus på patientuddannelse og forebyggelse af diabetes.

Forskningsleder Ingrid Wallaing og to forskere i enheden for Sundhedsfremme

​Vision

Visionen for Sundhedsfremme er at bidrage til optimal diabetesbehandling og øget livskvalitet for personer med diabetes, og til forebyggelse af type 2-diabetes i udvalgte målgrupper og settings. Dette sker på et forskningsbaseret grundlag og i tæt samarbejde med patienter, borgere og professionelle samt relevante institutioner og organisationer.


SDCC Sundhedsfremme skal være et kraftcenter, dels i Region H’s samlede indsats for diabetesrelateret sundhedsfremme og dels i national og international sundhedsfremmeforskning inden for diabetesområdet for dermed at bidrage til et SDCC i verdensklasse.

Strategisk fokus

Sundhedsfremme har strategisk fokus på forskning og praksisændring. Disse to hovedopgaver er tæt forbundne, og forskning udføres i tæt samspil med praksis og inspireres løbende herfra., ligesom praksis løbende ændres gennem den forskningsmæssige indsats.

Organisering


Sundhedsfremme er opdelt i 2 forskningsgrupper:

1. Diabetes Management - ledet af Ingrid Willaing

Gruppen forsker inden for disse områder: (1) Psykosocial Sundhed og Støtte, (2) Sundhedspædagogiske Interventioner og (3) Børn, Unge og Familier med Diabetes.

2. Diabetes Forebyggelse - ledet af Morten Hulvej Rod (konstitueret)

Gruppen forsker inden for disse områder: områderne (1) Børn, Unge og Settings, (2) Lokalsamfund og Socialt Udsatte og (3) Familier og Livsforløb.


  

Aktiviteter

Sundhedsfremme har taget initiativ til etablering af flere netværk:

 

Redaktør