​​​

Uddannelse

Uddannelsesenheden udvikler og afholder kurser om diabetes til sundhedsprofessionelle. Enheden rummer både uddannelses- og undervisningsaktiviteter og et videncenter. Målet er at løfte og styrke kvaliteten af både behandling og viden om diabetes. Regionalt, nationalt og internationalt.

Vision

SDCC Uddannelse skal være et læringscenter og en drivkraft, som gennem uddannelse, forskning og videndeling løfter og styrker diabetesrelevant viden og kompetencer lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Strategisk fokus

Den strategiske målsætning for Uddannelsesenheden er gennem en systematisk, evidensbaseret tilgang at udvikle og tilbyde diabetesrelevante uddannelser til sundhedsfagligt personale og andre aktører på forskellige niveauer:

 • Uddannelse og undervisning. Efter- og videreuddannelse af sundhedsprofessionelle og andre faggrupper på hospitaler, i kommuner og i almen praksis, samt SOSU-elever, professionsbachelorstuderende og sundhedsfaglige studerende.
 • Videncenter.  Videncenter for Diabetes skal samle og dele den nyeste forskningsbaserede og praksisbaserede viden i forhold til personer med diabetes, pårørende, risikogrupper, fagpersoner og andre med interesse for diabetes. Læs mere om Videncentret for Diabetes på deres portal

Organisering

Uddannelse er organiseret i 4 teams: 

Vores grundlag

 • Høj faglighed i udvikling af materiale og aktiviteter, som er forsknings- og/eller vidensbaseret, har et praksisanvendeligt sigte og tager udgangspunkt i den nyeste viden.
 • Undervisningsmetoder og -former, der understøtter læring aktiv involvering af deltagerne og igangsætter refleksion for at øge læring. Metoderne afhænger af målgruppens behov, kontekst og viden.
 • Systematisk evaluering og dokumentation af og opfølgning på undervisningsaktiviteter og materialeudvikling baseret på validerede metoder. 
 • Brugerinvolvering, der dækker over både personer med diabetes og målgruppeinvolvering i samarbejde med SDCC brugerinvolveringsprogram. Der arbejdes med en systematisk afdækning af læringsbehov og kontekst, så der sikres størst muligt læringsudbytte og anvendelighed for brugerne.

Aktiviteter

 • Bredt kursusudbud  til sundhedsprofessionelle i Region Hovedstaden.
 • Tilbud som skræddersyede kurser  til bestemte grupper af sundhedsprofessionelle.
 • Samarbejde med Social- og Sundhedsskolerne i Region Hovedstaden.
 • Sommerskole for sygeplejestuderende og sygeplejerske med undervisning i diabetes, pleje og behandling. Samarbejde med Københavns Professionshøjskole.
 • Samarbejde med primær sektor – aktuelt med Ishøj Kommune og Frederiksberg Kommune om undervisning af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
 • Supplerende behandlingsinitiativer i samarbejde med hhv. Københavns Kommune, Center for Diabetes, KAP-H, almen praksis og endokrinologisk afdeling på Amager-Hvidovre Hospital.
 • Forskningsprojekter i samarbejde med hhv. endokrinologiske og ortopædkirurgiske afdelinger på Rigshospitalet, Bispebjerg, Nordsjælland og Herlev-Gentofte hospitaler samt med Psykiatrisk Center Ballerup og Nordsjælland.

Redaktør