Fusion skaber Steno Diabetes Center

​Steno Diabetes Center blev etableret i 1991 efter sammenlægningen mellem Niels Steensens Hospital og Hvidøre Hospital. Indvielsen af centret skete i september 1992.

Steno Diabetes Center Copenhagen

De to hospitaler blev sammenlagt 2 år efter fusionen til Novo Nordisk A/S mellem Nordisk Insulin Laboratorium, som ejede Niels Steensens Hospital og Novo, som ejede Hvidøre Hospital.

Sammenlægningen af de to hospitaler skete på Niels Steensens Hospital, som både blev ombygget og udvidet med forskningslaboratorium og klinikker. Under ombygningen blev antallet af sengepladser reduceret. I dag foregår behandlingen på Steno Diabetes Center Copenhagen kun ambulant i Stenos Daghospital og Ambulatorium.

Uddannelse af sundhedsprofessionelle

Stenos historiske udgangspunkt er forskningshospitalet, hvor behandling og forskning går hånd i hånd og løbende forbedrer diabetesbehandlingen til glæde for patienterne. Dette udgangspunkt blev i 1991 udvidet med  uddannelsesafdelingen, som har til formål at forankre den viden, der skabes på Steno, gennem kurser og uddannelsesprogrammer.

Forskning i sundhedsfremme

I 2010 åbnede Sundhedsfremme, en humanistisk orienteret forskningsenhed, der arbejder med forebyggelse af diabetes og patientuddannelse. Ideen er at udvikle viden om nye sundhedspædagogiske tilgange, der kan anvendes i klinikken og i det brede forebyggende arbejde på skoler, arbejdspladser og i lokalsamfund.

Redaktør