Bestyrelsen

​SDCC har en selvstændig bestyrelse, der refererer til Regionsrådet i Region Hovedstaden. Bestyrelsen består af seks personer, der er udpeget af Regionsrådet.

I sammensætningen af bestyrelsen er der lagt vægt på inddragelse og samarbejder mellem Region Hovedstaden, øvrige hospitaler i regionen, kommuner og uddannelsesinstitutioner, hvilket afspejles i bestyrelsessammensætningen.  

 SDCC’s bestyrelse består af:  

              

Svend Hartling (formand)
Region Hovedstaden           

Klaus Lunding
Herlev og Gentofte Hospital
Jannik Hilsted
Novo Nordisk Fonden 

Birthe Høgh
Københavns Universitet


 

Katja Kayser
Københavns Kommune
           

Marianne Baun
SDCC
Nogle bestyrelsesmedlemmer udpeges i kraft af deres stilling, mens andre udpeges som repræsentant for en sektor eller gruppe. Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for at indkalde til bestyrelsesmødet, fremsende dagsorden og sikre referat fra bestyrelsesmøderne. Der afholdes 4 planlagte møder årlligt. Bestyrelsen modtager ikke honorar.

Bestyrelsesmøder 2018

23.02.18, kl. 11.30-16.30 – Hagedorn (Gentofte)
01.06.18, kl. 13.00-16.00 - Københavns Universitet
21.09.18, kl. 13.00-16.00 - Herlev og Gentofte Hospital
14.12.18, kl. 13.00-16.00 – Hagedorn (Gentofte)Redaktør