Bestyrelsen

​Bestyrelsen på Steno Diabetes Center Copenhagen har ansvaret for centrets overordnede strategi og ledelse.

Bestyrelsen opererer inden for rammer og resultatkontrakt mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden samt eventuelt andre fremtidige samarbejdspartnere. Ejerskab og daglig drift varetages af Region Hovedstaden.     

Svend Hartling (formand)
Region Hovedstaden
Klaus Lunding
Herlev-Gentofte Hospital
Jannik Hilsted
Novo Nordisk Fonden 

Birthe Høgh
Københavns Universitet


Katja Kayser
Københavns Kommune


           

Marianne Baun
SDCC
  


Redaktør