Bestyrelsen

​SDCC har en selvstændig bestyrelse, der refererer til Regionsrådet i Region Hovedstaden.

I sammensætningen af bestyrelsen er der lagt vægt på inddragelse og samarbejder mellem Region Hovedstaden, øvrige hospitaler i regionen, kommuner og uddannelsesinstitutioner, hvilket afspejles i bestyrelsessammensætningen.  

 SDCC’s bestyrelse består af:  

              

Svend Hartling (formand)
Region Hovedstaden           


Bestyrelsesmedlem
Herlev og Gentofte Hospital

Jannik Hilsted
Novo Nordisk Fonden 

Ulla Wewer
Københavns Universitet


Katja Kayser
Københavns Kommune           

Marianne Baun
SDCC
Sophie Hindkjær
Bruger
Christian Collin
Bruger

Nogle bestyrelsesmedlemmer udpeges i kraft af deres stilling, mens andre udpeges som repræsentant for en sektor eller gruppe. Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for at indkalde til bestyrelsesmødet, fremsende dagsorden og sikre referat fra bestyrelsesmøderne. Der afholdes 4 planlagte møder årligt. Bestyrelsen modtager ikke honorar.

Bestyrelsesmøder 2019

8. marts 2019 kl. 11.30-16.30  - Hagedorn (Gentofte)
21. juni 2019 kl. 12.00-15.00 - Hagedorn (Gentofte)
13. september 2019 kl. 12.00-15.00 - Hagedorn (Gentofte)   
13. december 2019 kl. 12.00-15.00 – Hagedorn (Gentofte)

Bestyrelsesmøder 2020

27. marts 2020 kl. 12.00-16.00
19. juni 2020 kl. 8.00 - 11.00
11. september 2020 kl. 12.00 - 15.00
11. december 2020 kl. 12.00 - 15.00Redaktør