Organogram

​Steno Diabetes Center Copenhagen ledes af centerdirektør Allan Flyvbjerg og er organiseret i fire centrale enheder: Klinik, Klinisk Forskning, Uddannelse og Sundhedsfremme. Desuden er der fire støttefunktioner: Stab, CoreLab, Kvalitet og Research and Innovation (RIO).


Centerledelsen består ud over centerdirektøren af cheferne fra de fire enheder samt af stabschefen.


Redaktør