Organogram

​Steno Diabetes Center Copenhagen ledes af direktør Magnus T. Jensen og er organiseret i 5 centrale enheder: Klinik, Klinisk Forskning, Uddannelse, Sundhedsfremmeforskning og CoreLab. Desuden er der 3 støttefunktioner: Stab, SBI-team (Supplerende Behandlingsinitiativer) og Kvalitet og Data.

​​​​

Centerledelsen består ud over direktøren af cheferne fra de 5 enheder samt af stabschefen.


Redaktør