Organogram

​Steno Diabetes Center Copenhagen ledes af centerdirektør Allan Flyvbjerg og er organiseret i fire centrale enheder: Klinikken (patientbehandling), Klinisk Forskning, Uddannelse og Sundhedsfremme. Desuden er der fire støttefunktioner: Stab, CoreLab, Kvalitet og Research and Innovation (RIO).


Centerledelsen består ud over centerdirektøren af cheferne fra de fire enheder: klinikchef Tina Vilsbøll, ledende oversygeplejerske Kirsten Engelhard Nielsen, forskningschef Birgitte Brock, uddannelseschef Ulla Bjerre-Christensen, sundhedsfremmechef (p.t. vakant) samt stabschef Charlotte Hove Andreasen.


Redaktør