Organogram

​Steno Diabetes Center Copenhagen ledes af centerdirektør Allan Flyvbjerg og er organiseret i fem centrale enheder: Klinik, Klinisk Forskning, Uddannelse, Sundhedsfremme og CoreLab. Desuden er der tre støttefunktioner: Stab, SBI-team (Supplerende Behandlingsinitiativer) og Kvalitet og Data.

Centerledelsen består ud over centerdirektøren af cheferne fra de fem enheder samt af stabschefen.


Redaktør