SDCCs strategi

SDCC er inde i en imponerende udvikling, og siden etableringen i 2017 er der sket mange fremskridt, og forbedringer er rullet ud over alle dele af diabetesområdet.

Med de mange og forskelligartede initiativer samt med en række nye medarbejdere og samarbejdspartnere har det høj prioritet for SDCCs chefgruppe, at SDCCs strategi er tydelig – både som pejlemærke og arbejdsredskab. Derfor er der gennem et strategisk arbejde i 2019 udarbejdet en strategi, der står på skuldrene af SDCCs drejebog, Patientcentreret diabetesbehandling i verdensklasse.

Strategien slår fast, at SDCC arbejder for personer med diabetes og deres pårørende samt for borgere, der er i risiko for diabetes. Strategien fortæller desuden, hvordan SDCC ønsker at bidrage til et bedre liv for den enkelte samt lighed i sundhed.

4 strategiske indsatsområder

Som støtte til strategien er der vedtaget 4 strategiske indsatsområder.

  • Forskning og udvikling
  • Samarbejde
  • Kompetenceudvikling
  • Det nye SDCC

Indsatsområderne gælder frem til 2021, hvor SDCC er flyttet til den nye bygning ved Herlev Hospital. Her skal de foreløbige resultater og SDCCs samlede indsats evalueres.

Værdigrundlag

SDCCs ledelse har også vedtaget et værdigrundlag, som organisationen skal arbejde efter. Værdierne skal støtte strategien og er

  • Vi er ambitiøse
  • Vi er engagerede
  • Vi er respektfulde
  • Vi er involverende

Læs mere om SDCCs strategi, indsatsområder og værdigrundlag i folderen:


Redaktør