​​​​​​​

Strategi 2022 - 2032

​Ambitionen med strategien er at skabe en tydelig fælles retning for alt, hvad vi laver på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), og for alle, der arbejder her. Strategien peger frem mod 2032, hvor SDCC kan fejre 100-års jubilæum.​

​Sammen om diabetesbehandling og forebyggelse i verdensklasse er en 10-årig strategi, som er bygget op af: 

Vision

Flere gode leveår med diabetes - færre med diabetes.

Vi skal bidrage til flere gode leveår for alle med diabetes, og at færre får diabetes. Dét er vores fælles vision. Vores fælles løfte. Vores fælles forpligtelse.

Prioriteter frem mod 2032

De vigtigste fælles indsatser:
  1. Mennesket først
  2. Viden til bedre praksis
  3. iDiabetes – intelligent brug af data og teknologi
  4. Målrettet forebyggelse af diabetes og senkomplikationer

Til hver at disse prioriteter knytter sig nogle målbilleder.

Strategiske forudsætninger

Sammen om diabetes. Vi kan ikke lykkes med vores vision alene. Derfor er stadigt stærkere samarbejder internt og eksternt en forudsætning for at realisere strategien. Vi skal først og fremmest samarbejde tæt med personer med diabetes og de i risiko for at udvikle diabetes. Samtidig skal vi have et tæt, tillidsfuldt og afklaret samarbejde med alle vores eksterne samarbejdspartnere. Endelig skal vi styrke det interne samarbejde på SDCC og sikre, at vi fortsat har de dygtigste medarbejdere og ledere, og at vi sammen skaber de nødvendige rammer for at lykkes.

​​​​​​Redaktør