​​​​​​​​

Strategi 2022 - 2032

​Ambitionen med strategien er at skabe en tydelig fælles retning for alt, hvad vi laver på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), og for alle, der arbejder her. Strategien peger frem mod 2032, hvor SDCC kan fejre 100-års jubilæum.​

​Sammen om diabetesbehandling og forebyggelse i verdensklasse er en 10-årig strategi, som er bygget op af: 

Vision

Flere gode leveår med diabetes - færre med diabetes.

Strategisk retning 2022-2032

Sammen om diabetesbehandling og forebyggelse i verdensklasse.

​Prioriteter frem mod 2032


Målbilleder


Mennesket først

​Vi skal styrke mulighederne for at mestre et liv med diabetes 

Vi skal styrke brugernes involvering i udviklingen af SDCC 

Vi skal gøre familier og nære relationer til aktive samarbejdspartnere


Viden til bedre praksis

​Vi skal generere viden og styrke formidling og omsætning af viden til bedre praksis 

Vi skal styrke vores internationale samarbejde

Vi skal skabe viden, der forbedrer guidelines – nationalt og internationalt


IDiabetes - intelligent brug af data og teknologi

​Vi skal afprøve, evaluere og anvende den nyeste teknologi

Vi skal gøre personer med diabetes til partnere i den digitale udvikling

Vi skal forbedre SDCC gennem brug af data

Vi skal skabe forpligtende datasamarbejder i sundhedsvæsenet

Vi skal løfte de digitale kompetencer


Målrettet forebyggelse af diabetes og senkomplikationer

​Vi skal arbejde for at finde en kur mod type 1-diabetes

Vi skal bidrage til at stoppe væksten i type 2-diabetes

Vi skal forebygge senkomplikationer

Vi skal fokusere på differentierede indsatser til mennesker i størst risiko 

Vi skal styrke kompetencer og kapacitet til sundhedsfremme 

​​​​​

​Strategiske forudsætninger

Sammen om diabetes. Vi kan ikke lykkes med vores vision alene. Derfor er stadigt stærkere samarbejder internt og eksternt en forudsætning for at realisere strategien. Vi skal først og fremmest samarbejde tæt med personer med diabetes og de i risiko for at udvikle diabetes. Samtidig skal vi have et tæt, tillidsfuldt og afklaret samarbejde med alle vores eksterne samarbejdspartnere. Endelig skal vi styrke det interne samarbejde på SDCC og sikre, at vi fortsat har de dygtigste medarbejdere og ledere, og at vi sammen skaber de nødvendige rammer for at lykkes.

​​​​​​

Redaktør