Økonomi

​SDCC har flere finansieringskilder: Region Hovedstaden, Novo Nordisk Fonden og øvrig ekstern fundraising.

​Fondsbevillingen fra Novo Nordisk Fonden udgjorde i 2017 149 mio. kr. Herudover har Region Hovedstaden finansieret standardbehandlingen med 63 mio. kr.

Den regionale andel af budgettet er i 2017 øget, hvilket primært skyldes stigende udgifter til insulinpumper, flytning af personer med type 1-diabetes i pumpebehandling fra Amager og Hvidovre Hospital samt flytning af en forskergruppe fra Herlev og Gentofte Hospital. I modsat retning er der overført midler til 2018 pga. udskudte aktiviteter.

 

Redaktør