Videnskabelige publikationer

Et væsentligt område for SDCC er effekten af videnskabelig produktion. Det indbefatter publikationer og afledte effekter som stimulation af forskningssamarbejder, udveksling af viden mellem videnskabelige miljøer, forskningsafktivitetens udmøntning i behandlingsvejledninger m.m.

​Disse aktiviteter registreres i PURE (R) under Region Hovedstaden. Herudover anvender Novo Nordisk Fonden ResearchFish (R), der ligeledes registrerer videnskabelige effekter af SDCC-satsningen, herunder antal publikationer, forskningssamarbejder, udveksling af viden mellem forskningsmiljøer og yderligere effekt af forskningsaktiviteter.

SDCC har som mål at have en høj andel af videnskabelige publikationer og publiseringer i anerkendte tidsskrifter. Årets resultat ses i figuren ovenfor.

Redaktør