Organisering af Program Brugerinvolvering

​Program Brugerinvolvering ledes af en programleder, der referer til en programstyregruppe.

​Programstyregruppen består af repræsentanter med diabetes og deres pårørende, ansatte, ledere og centerdirektøren for SDCC, der er formand for gruppen. Se deltagere i programstyregruppen under grafikken.

Programmet udvikles og drives af en projektgruppe med repræsentanter fra Diabetesforeningen og SDCC's fire enheder samt en brugergruppe, der består af 8 personer, der enten selv har diabetes eller er pårørende til en, der har. Derudover etableres et brugerpanel på nettet.

Programorganisationen:


Programstyregruppens medlemmer

Allan Flyvbjerg, SDCC Centerdirektør, formand for styregruppen
Tina Blichfeldt, brugerrepræsentant
Einar Bolt,  brugerrepræsentant
Annette Wandel, Danske Patienter, vicedirektør
Kristian Johnsen, Diabetesforeningen, faglig direktør
Gregers Stig Andersen, SDCC Klinisk Forskning, medarbejderrepræsentant
Lone Nordin, SDCC Uddannelsesenheden, medarbejderrepræsentant
Bjarne Bruun Jensen, SDCC Sundhedsfremme, ledelsesrepræsentant
Mette Glindorf, SDCC Klinikken, ledelsesrepræsentant
Lone Holm, SDCC programleder

Projektgruppens medlemmer

Anne Sander, udviklingschef, Diabetesforeningen
Nana Folmann Hempler, SDCC Sundhedsfremme
Annemarie Vangsted, SDCC Sundhedsfremme
Louise Vedtofte, SDCC Klinisk Forskning
Pernille Machholdt Østergaard, SDCC Klinikken
Linda Raimond, SDCC Klinikken
Lotte Sehested, SDCC Uddannelse
Lone Holm, SDCC programleder
Kontaktperson: Lone Holm (e-mail: lone.holm@regionh.dk)
lone.holm@regionh.dk

Brugergruppen

SDCC's første brugergruppe har afholdt tre møder i foråret og sommeren 2018. Næste brugergruppe kører fra august til december 2018. I brugergruppen deltager 8-10 personer med type 1- eller type 2-diabetes.

Brugerpanelet

Brugerpanelet laves som et webbaseret panel, hvor alle, der har diabetes eller kender nogen, der har, inviteres til at deltage. Vi forventer at være klar med opslag og invitation her på hjemmesiden i september 2018.


Redaktør