Kompetenceløft for sundhedsfagligt personale som arbejder med den ældre borger med diabetes

Et tværsamarbejdsprojekt mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Center for Diabetes i København Kommune (KK) og Steno Diabetes Center Copenhagen med fokus på at udvikle et train-the-trainer uddannelsesforløb på diabetes målrettet sundhedsfagligt personale på plejehjem og i hjemmesygeplejen i KK.

​Formål

Formålet er at udvikle et uddannelsesprogram målrettet sundhedsfagligt personale ansat ved den kommunale hjemme- og sygepleje samt plejehjem i Københavns Kommune.

Målet er at styrke deres viden og færdigheder indenfor diabetesområdet, således at de efterfølgende kan varetage rollen som nøgleperson. Som nøgleperson skal man blandt andet opnå kompetencer, så man kan varetage undervisning af andre sundhedsprofessionelle lokalt. Dermed rustes alle faggrupper bedst muligt til at møde borgeren i praksis.

Målgruppe

Sundhedsmedarbejdere på plejehjem og i hjemme-sygeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune.

Status

150 timers praksisnære observationer på plejehjem og i hjemme-sygeplejen og interview med 30 medarbejdere samt 3 brugerinddragende workshops er afsluttet. Den udviklende fase er påbegyndt.

Lokation

Plejehjem og hjemme-sygeplejen i Københavns Kommune.

Samarbejde

Initiativet er et samarbejde mellem Center for Diabetes, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune og Steno Diabetes Center Copenhagen.


Redaktør