Supplerende behandlingsinitiativer

​Supplerende behandlingstilbud er et tillæg til den eksisterende standardbehandling og har til formål at udvikle og dokumentere nye og forbedrede behandlingsmetoder.