Om Steno Partners

​SDCC samarbejder tæt med alle Region Hovedstadens hospitaler om at løfte diabetesbehandling i regionen til verdensklasse.  Dette sker under ”Steno Partners”.

​Steno Partners” er oprettet for at sikre tæt samarbejde mellem SDCC og de tætteste kliniske partnere.  Samarbejdet skal bane vejen for at realisere visionen for alle Regions Hovedstadens diabetespatienter: Patientcentreret diabetesbehandling i verdensklasse.


Steno Partners samarbejdet skal sikre, at SDCC og partneren:

 • sammen identificerer mulige samarbejdsflader og -projekter
 • udvikler, udfører og løfter patientbehandlingen i regionen
 • indgår i gensidigt forpligtende samarbejder om diabetesindsatsen
 • udveksler personale ad hoc eller formaliseret (delestillinger)
 • udarbejder fælles forskningsansøgninger til Steno Grants puljen

Steno Partners består af

 • Amager og Hvidovre Hospital
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Bornholms Hospital
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Nordsjællands Hospital
 • Rigshospitalet

 

Steno Partners samarbejdet er formaliseret i Steno Partners Aftaler, som beskriver konkrete indsatser og projekter, der skal samarbejdes om.

Hvert hospital har en Steno Partner koordinator, som deltager i det tværgående forum, Steno Partners Forum. Dette forum skal understøtte, koordinere, samarbejde og dele viden om de aktiviteter, der sættes i gang. 

Læs mere om hospitalerne på deres hjemmeside.
Se oversigt.

 

 

Redaktør