Steno Partners aftaler

Steno Partners samarbejdet er formaliseret i Steno Partners aftaler, som beskriver konkrete indsatser og projekter, der skal samarbejdes om. Steno Partners aftalerne er gældende for en 3-årig periode, hvorefter de genforhandles og forlænges på ny.

Steno Partners aftalerne fokuserer på samarbejde inden for SDCC's 4 fokusområder:

  • Behandling (standard behandling og supplerende behandling)
  • Klinisk Forskning
  • Uddannelse
  • Sundhedsfremme


Samarbejdsaftaler mellem SDCC og

Amager Hvidovre Hospital
Bispebjerg Frederiksberg Hospital
Bornholms Hospital
Herlev Gentofte Hospital
Nordsjællands Hospital
Rigshospitalet


Redaktør