Steno Partners forum

​Steno Partners Forum er etableret med det formål at understøtte koordinering, samarbejde og videndeling om de aktiviteter, der igangsættes under Steno Partners Aftalerne. Hver partnerhospital har frikøbt Steno Partners koordinatorer, der indgår i Steno Partners Forum.

​Steno Partners Forum består af:

  • Thomas Peter Almdal, overlæge, Rigshospitalet (RH) (formand)
  • Allan Flyvbjerg, centerdirektør, SDCC (næstformand)
  • Jørgen Rungby, overlæge, Bispebjerg  Frederiksberg Hospital (BFH) (repræsentant i Steno Faculty)
  • Ole Snorgaard, overlæge, Amager Hvidovre Hospital (AHH)
  • Steen Andersen, overlæge, Nordsjællands Hospital (NOH)
  • Ebbe Winther Jensen, overlæge, Herlev Gentofte Hospital (HGH)


Thomas Almdal er udpeget som formand for en ét-årig periode og Jørgen Rungby er udpeget som repræsentant i Steno Faculty for en tre-årig periode.

Forummet mødes 4 til 6 gange årligt, men har løbende kontakt og sparring med projektledere på SDCC.

Redaktør